Sietske H. weer voor de rechter

LEEUWARDEN - Sietske H. uit Nij Beets moet op 27 september weer voor de rechtbank verschijnen. Dan wordt de behandeling in hoger beroep voortgezet.

Sietske H. werd veroordeeld voor het om het leven brengen van haar vier baby's. Zij kreeg een gevangenisstraf van twaalf jaar. In hoger beroep eiste het openbaar ministerie opnieuw twaalf jaar. Het hof wilde echter hierover nog geen uitspraak doen. Er moest eerst een laatste poging gedaan worden om Sietske H. psychiatrisch te onderzoeken. Na lang tegengewerkt te hebben, heeft de Nij Beetse toch ingestemd met dit onderzoek. Zij gaf aan ook zelf graag te willen weten wat haar tot het ombrengen van haar kinderen gebracht heeft.