Groene biobak uit de gratie

BEETSTERZWAAG - In Opsterland staan 3907 groene biocontainers ongebruikt naast huis. Ook in Heerenveen en Ooststellingwerf worden steeds meer groene afvalcontainers niet meer gebruikt. Afvalverwerker Omrin en de gemeentes willen het systeem voor vuilinzameling veranderen.

In het voorjaar van 2013 worden alle grijze en groene containers vervangen omdat ze zijn afgeschreven. Dit gebeurt in juni in Opsterland. Inwoners van Heerenveen krijgen dan de gelegenheid om aan te geven of ze wel of geen groene afvalcontainer terug willen. Naar verwachting zullen ook Opsterland en Ooststellingwerf deze keuze aanbieden, hierover moet echter nog een besluit genomen worden. Met name huishoudens in het buitengebied maken steeds minder gebruik van de groene afvalbak. Vaak composteren zij zelf hun groenafval. Daarbij komt dat in Opsterland het Diftar-systeem gehanteerd wordt waarbij per geleegde container afgerekend moet worden. Het loont dus om de groene bak niet te gebruiken. Een groene afvalcontainer kost 50 euro. Dit houdt in dat in de drie gemeenten voor 0,5 miljoen aan ongebruikte bakken staat. De vervanging van alle containers gaat 3,5 miljoen kosten. Maar omdat Omrin de tarieven voor verwerking heeft verlaagd, zal de afvalstoffenheffing niet omhoog gaan. De afgeschreven containers krijgen een tweede leven in het buitenland of worden gebruikt als papiercontainer.