Gouden dag voor Epke en voor Douwe

Balk - Elahuizen – Een gouden plak voor turner Epke Zonderland bij de Olympische Spelen. Bij dát wereldnieuws verbleekte dinsdagmiddag op Elahuizen de vierde dagzege voor Douwe Visser van De Sneker Pan. De Lemster Epke Zonderland kent namelijk veel vrienden en fans bij de skûtsjevloot zoals de tweelingzonen Harm en Sietse Brouwer van schipper Pieter Brouwer van Heerenveen. Zijn glorieuze overwinning zal ongetwijfeld de twee volgende zeilwedstrijden op Lemmer een dimensie extra geven. ,,De dei dat ik fjouwer-op-in-rij hie, dat wie de dei dat Epke goud wûn”, zal zeker een gouden groef zijn in het geheugen van Douwe Visser en in het collectieve skûtsje-geheugen.

Direct na binnenkomst van de veertien skûtsjes ging de aandacht al massaal uit naar Epke Zonderland die toen op het punt stond beslag te leggen op zijn eerste gouden medaille . ,,It is gewoan geweldich wat dy man kin”, juichte Brouwer. De euforie aan boord bij de Gerben van Manen van Heerenveen was al groot met het voor de tweede maal binnenhalen van een derde dagprijs. Het stuivertje wisselen kenmerkte naast een windkracht vier tot vijf de achtste SKS-wedstrijd op rij. Geen centimeter gaf Jappy Meeter van Leeuwarden in de zandlopersroute bij aanvang cadeau aan Douwe Visser van Sneek. Meeter wist maar liefst een volle route stand te houden in de hoofdrol. Pas bij de opgang naar de tweede route profiteerde Douwe Visser bij de bovenwindse boei van het uitermate scherp aanzeilen hiervan. Vanaf die tijd groeide de voorsprong van Visser uit tot twee volle minuten, nadat Leeuwarden geleidelijk afzakte en de neef van de Sneker met zijn Grouster schip alsnog langszij kwam. In de staart van de kop wisselden Bolsward en Grou met elkaar harde stuivers uit. Helemaal fraai werd de strijd in de middenmoot. Heerenveen bezeilde aanvankelijk een zesde positie achter Woudsend, maar bij de tweede bovenwindse gunde Pieter Brouwer zijn rivaal Ype van der Meulen van Woudsend het uitzicht op de kont van zijn schip. Bij de opgang naar de volgende route vocht Van der Meulen zich weer terug, maar opnieuw bij de tweede bovenwindse boei bleek Brouwer de slimste in tactiek. Protesten werden nu eens op een alternatieve wijze beslecht. Zo nam Berend Mink van d’Halve Maen na een zeilfout van Gerhard Pietersma van Earnewâld genoegen met het maken van een stormrondje en daarna het weer achter aansluiten op de vloot. Beide schippers knoopten in de eerste route het rode protestdoek in het want. Tijdens het naast elkaar zeilen praatten de mannen de affaire uit met als straf voor de Earnewâldsters een stormrondje. Hiermee werd kennelijk krediet opgebouwd, want ook voor Auke de Groot van Stavoren gold nadien een stormrondje na een afspraak daarover met Johannes Meeter van Lemmer. Niemand behoefde zodoende veertien ondankbare wedstrijdpunten bij te schrijven, zodat de strijd helemaal open bleef. Apart blijft het dat deze afspraak, ook bij het raken van de boei, niet ‘des SKS’ is. Gangbaar is dat de schippers de boei opnieuw ronden of simpelweg een protest hebben te vrezen. Met een finish met een lang rak na de benedenwindse boei voor veel publiek op de Yndijk bleef het evenement tot de laatste seconden bloednerveus. Bijzonder was de plaats van Leeuwarden op nu eens een vijfde plek in het dagklassement. Jappy Meeter hield weliswaar niet stand in de voorhoede, maar hij bleef voortdurend uit de buurt van de middenmooters. Saillant was daarentegen de binnenkomst van Lodewijk Hidzerszoon Meeter van Huizum. Met een verschil van twintig minuten op de koploper finishte hij. ,,In gouden plakje”, riep een van de toeschouwers. ,,Hy kin teminsten frij sile”. Uitslag achtste SKS-zeilwedstrijd op Elahuizen: 1. Sneek; 2. Grou; 3. Heerenveen; 4. Bolsward; 5. Leeuwarden; 6. Drachten; 7. Joure; 8. Woudsend; 9. Earnewâld; 10. Drachten, d’Halve Maen; 11. Stavoren; 12. Lemmer; 13. Langweer; 14. Huizum. (Foto’s Henk Bootsma)