Opleiding Friese Taal en Cultuur in zwaar weer

Groningen - De opleiding Friese Taal en Cultuur staat onder druk. Herstructureringen aan de Rijks Universiteit Groningen zorgen er mogelijk voor dat de studie verdwijnt.

Volgens de universiteit is er te weinig animo voor de studie. Deze constatering valt mogelijk te wijten aan de maatregel die Halbe Zijlstra, staatssecretaris van onderwijs, eerder dit jaar invoerde. Sindsdien is het collegegeld voor een tweede universitaire studie enorm verhoogd. Studenten die zich in willen schrijven voor de opleiding Friese taal en cultuur, moeten daarvoor 7500 euro betalen. Het enorm hoge bedrag gooit voor de meeste geïnteresseerden dan ook roet in het eten. “Voor het verhogen van het collegegeld was de instroom goed. Veel studenten volgden Friese Taal en Cultuur er als tweede studie erbij”, aldus een woordvoerder van de universiteit. De Ried fan de Fryske Beweging, die zich inzet voor het behoud van de Friese taal, noemt het einde van de studie een aanslag op het immateriële culturele erfgoed. “Als deze universitaire studie verdwijnt, dan worden er in de toekomst ook geen Friese wetenschappers, schrijvers en docenten meer opgeleid”, aldus de raad. Om de politiek ervan te overtuigen dat de studie Friese Taal en Cultuur wel degelijk van groot belang is, startte de raad een petitie op www.redfrysk.nl. Binnen enkele weken stroomden er 4050 handtekeningen binnen. Een aantal prominente Friezen, waaronder Foppe de Haan en Lutz Jacobi (PvdA) hebben bovendien uitgesproken de raad te zullen steunen.