Door zeldzame vogels blijft snelheid bij Tijnje 120 per uur

Tijnje - De zeldzame kemphanen zijn de reden waarom de maximumsnelheid op de A7 straks tussen Tijnje en Beetsterzwaag overdag op 120 kilometer per uur blijft.

De rijksoverheid steekt al jaren geld in verbetering van natuurreservaat Van Oordt’s Mersken tussen Tijnje, Nij Beets en Beetsterzwaag. Opzet is de daar uitgestorven kemphaan weer een kans geven. Ook wordt er gehoopt op meer nakomelingen. Van de kleine zangvogel werden de afgelopen jaren twee broedpaartjes waargenomen. De uitlaatgassen van auto’s op de snelweg A7 belemmeren de natuurontwikkeling. Hoe sneller er gereden wordt, des te hoger is de uitstoot van stikstofoxide. Hierdoor raken het beschermde schrale hooiland en de vochtige hei onbedoeld bemest. En zo verandert de vegetatie ten nadele van de zeldzame vogels. Minister Melanie Schultz van Haegen van verkeer zou het liefst de snelheid op alle snelwegen verhogen van 120 naar 130 kilometer per uur. Dit streven botst echter bij het natuurgebied Van Oordt’s Mersken en bij andere plaatsen met internationale natuurbelangen. De minister heeft besloten forse bedragen uit te trekken om de situatie van de kemphanen door Grontmij uitgebreid te laten onderzoeken. De uitkomst is dat 130 kilometer per uur overdag door de uitstoot van stikstofoxide de natuur onaanvaardbaar wordt aangetast. ’s Nachts heeft de hogere snelheid geen grote gevolgen. Het nachtregime wordt dan ook per 1 september ingevoerd.