Onderzoek De Ombudsman: Studenten 'vergeten' vaak zorgtoeslag aan te vragen

HOOGEVEEN - Het is misschien een open deur intrappen, maar studenten klagen dat ze steeds meer moeten betalen voor hun studie en dat er niets overblijft voor de leuke dingen in het leven. Jongeren, en dus ook studenten, laten echter ook heel vaak geld liggen. Geld waar ze wel recht op hebben, maar dat ze, door eigen toedoen, niet ontvangen. We hebben het dan vooral over de zorgtoeslag. Stichting De Ombudsman concludeerde onlangs, dat veel mensen gewoon niet weten dat zij recht hebben op zorgtoeslag.

,,Vaak gaat het om nieuwkomers die nog niet bekend zijn met de Nederlandse zorgverzekering, maar ook jongeren van 18 jaar of ouder, laten veel geld liggen door geen zorgtoeslag aan te vragen’’, laat Jenny Boer, beleidsmedewerker van de Stichting De Ombudsman weten.

Dat beeld is nog bevestigd door Paul Jansen; in de periode van september 2011 tot en met juni 2012 verdiepte hij zich tijdens z'n stageperiode bij Stichting De Ombudsman in de Zorgverzekeringswet. Hij hielp in deze periode cliënten bij het oplossen van vragen en problemen, die via de speciale Zorgverzekeringslijn van De Ombudsman binnen kwamen. 

Zonde

Jansen kwam tot de conclusie, dat een op de tien hbo- of wo-studenten geen zorgtoeslag krijgt terwijl hij of zij daar wel recht op heeft. ,,Zonde, want de zorgtoeslag kan oplopen tot maar liefst 838 euro per jaar’’, geeft De Ombudsman aan.

Uit het onderzoek kwam het beeld naar voren, dat 99 procent van de ondervraagden een inkomen heeft beneden de inkomensgrens voor zorgtoeslag. ,,Daarmee is hun recht op zorgtoeslag vastgesteld; 10 procent geeft echter aan helemaal geen zorgtoeslag te ontvangen’’, aldus De Ombudsman.

De drie belangrijkste redenen daarvoor zijn: ‘Ik wist niet dat zorgtoeslag bestond’, ‘Ìk dacht geen recht op zorgtoeslag te hebben’ en ‘Ik wist niet op welke manier de zorgtoeslag kon worden aangevraagd.’

De Belastingdienst informeert jongeren sinds 2011 actief over de zorgtoeslag. Dat gebeurt met een brief, twee maanden voor hun achttiende verjaardag. Jongeren laten de Ombudsman echter weten dat ze die informatie van de Belastingdienst bij voorkeur via Twitter of Facebook ontvangen.

,,Ook de zorgverzekeraars sturen jongeren (of hun ouders) een brief voordat zij achttien jaar worden. De brief verschilt echter per zorgverzekeraar. Bij sommige zorgverzekeraars wordt de zorgtoeslag vermeld en bij anderen niet’’, geeft De Ombudsman aan.

Financieel voordeeltje

Uit een kleine rondgang langs de grootste noordelijke zorgverzekeraars (De Friesland, Menzis en Univé) kan echter de conclusie worden getrokken, dat zij jongeren vanaf hun 18e jaar (het moment dat de jongeren zelf premie voor de zorgverzekering moeten betalen) op dit extra financieel voordeeltje van de overheid wijzen. 

Menzis-woordvoerder Michael Verheul: ,,We sturen niet alleen een brief naar deze jongeren, maar ook in het telefonisch contact dat we hebben, wijzen we hen vaak standaard op de mogelijkheid zorgtoeslag te ontvangen. Niet alleen jongeren trouwens; onze zorgadviseur wijst ook ouderen vaak op dit financieel extraatje. Ondanks alle voorlichting, is er echter altijd een groep die het geld laat liggen.’’  Deze ervaringen komen ongeveer overeen met het beleid van de overige noordelijke zorgverzekeraars.      

,,Ook Zorgverzekeraars hebben er belang bij dat jongeren zorgtoeslag aanvragen; met deze zorgtoeslag kunnen namelijk betalingsproblemen worden voorkomen’’, aldus De Ombudsman. De noordelijke verzekeraars bevestigen dat deze toelage net het noodzakelijke extraatje kan zijn om problemen te voorkomen.

,,Erg belangrijk is dat ook de voorwaarden voor het ontvangen van zorgtoeslag aangegeven worden’’, benadrukt De Ombudsman.

De zorgtoeslag is een geldbedrag dat wordt uitgekeerd aan mensen met een inkomen beneden een bepaalde grens. Alleenstaanden die minder dan 35.059 euro jaar verdienen of samenwonenden die minder dan 51.691 per jaar verdienen, kunnen zorgtoeslag krijgen. Die zorgtoeslag kan maximaal 69 euro per maand bedragen voor alleenstaanden en 145 euro per maand voor samenwonenden.

,,Dat maakt de basispremie van ongeveer 100 euro per maand een stuk betaalbaarder’’, zegt beleidsmedewerker Jenny Boer van Stichting De Ombudsman. De zorgtoeslag moet wel worden aangevraagd bij de belastingdienst: www.toeslagen.nl . Op deze site kan ook een proefberekening worden gemaakt.

Iedereen met vragen over de zorgverzekering of zorgtoeslag kan terecht bij de speciale zorgverzekeringslijn van Stichting De Ombudsman. De Zorgverzekeringslijn is onderdeel van een project, dat De Ombudsman voor het ministerie van VWS uitvoert. Kijk voor meer informatie op www.zorgverzekeringslijn.nl of bel naar de gratis zorgverzekeringslijn van Stichting De Ombudsman: 0800-6464 644, elke werkdag van 10.00 tot 16.00 uur.