Waterrecreanten laten Turfroute voorlopig nog links liggen

Gorredijk - Het aantal passages in de sluizen van de Turfroute loopt sterk achter bij dat van vorig jaar.

In Gorredijk werden dit seizoen tot dusver 382 passanten geteld en dat zijn er 110 minder dan in 2011. Ook Appelscha (-139) en Jubbega (-84) kampen met tegenvallende cijfers. Vorig jaar noteerde Stichting De Nije Kompanjons 3.490 passages (2 passages =1 schip), maar zoals het er nu voorstaat komt dat aantal dit seizoen niet meer in zicht. “En dat is erg teleurstellend, zegt penningmeester Johannes Knevelman van De Nije Kompanjons. “”De afgelopen jaren zijn er tal van voorzieningen aangebracht om de route aantrekkelijker te maken, maar die investering betaalt zich jammer genoeg nog niet terug”. Hoe het kan dat zoveel waterrecreanten de Turfroute links laten liggen, durft Knevelman niet te zeggen. “Misschien komt het door het weer, de hoge brandstofprijzen of de economische crisis, wie zal het zeggen. Als je het echt wilt weten, moet je het de thuisblijvers vragen. En dat is nu eenmaal een lastig verhaal", verzucht Knevelman. Opknapbeurt De Turfroute wordt momenteel in zijn geheel aangepakt in het kader van het Friese Merenproject. Door te baggeren wordt de route toegankelijk gemaakt voor boten met een diepgang van 1.30. Ook worden walbeschoeiingen opgeknapt en komen er overstapplaatsen voor waterrecreanten. De bestaande aanlegplaatsen in de gemeenten Ooststellingwerf en Opsterland worden opgeknapt en krijgen stroomtappunten, toeristische informatie, een oplaadstation voor elektrisch varen en verlichting. De kosten van de overstapplaatsen bedragen 80.000 euro. De beide gemeenten betalen daarvan 60 procent, de provincie Fryslân 40 procent. Het Turfrouteseizoen duurt nog tot 16 september.