Acht jonge World Servants naar Afrika

BEETSTERZWAAG/NIJ - BEETS Acht jongeren uit Beetsterzwaag en Nij Beets hebben het plan opgevat om in de zomer van 2013 naar Afrika te reizen. Zij willen drie weken met de plaatselijke bevolking aan de slag om een bouwproject te realiseren.

In veel ontwikkelingslanden ontbreekt het aan goede woningen of gebouwen voor onderwijs en gezondheidszorg. De organisatie World Servants wil hier verandering in brengen. Het motto van de organisatie is: ‘bouwen aan jezelf door te bouwen voor een ander'. Om dat te realiseren moet er veel geld op tafel komen. Dat geld moeten de jongeren zelf bij elkaar brengen door diverse acties te voeren. Afgelopen zaterdag werd daar in Beetsterzwaag een begin mee gemaakt. Op het parkeerterrein bij de kerk werd een heuse wasstraat ingericht. Meer dan twintig auto's werden grondig schoongemaakt, van buiten en van binnen. Deze week worden er huis aan huis pepermunten verkocht. Meerdere acties zullen nog volgen.