Opsterlands Belang onder vuur na vertrek wethouder Klaas de Boer

Beetsterzwaag - Opsterlands Belang ligt onder vuur van de oppositie na het onverwachte vertrek van wethouder Klaas de Boer. Coalitiegenoten CDA en ChristenUnie houden zich op de vlakte.a

De eerste officiële vergadering in de verbouwde raadszaal verliep maandagavond alles behalve feestelijk: de oppositiepartijen eisten openheid van zaken van OB rond het opstappen van wethouder De Boer. PvdA, VVD, Lokaal Belang Opsterland en Opsterlanders concluderen op basis van berichtgeving in deze krant dat het rommelt in de grootste bestuurspartij, de partijen vrezen dat de interne perikelen bij OB de slagkracht van het college aantast. ‘Het is aan OB zelf om de boel op de rit te krijgen, maar wij maken ons wel druk om de inhoud’, verwoordde Joukje van Roeden de oppositionele ongerustheid. De PvdA woordvoerder wees op de omvangrijke portefeuille die De Boer onder zijn hoede had, met daarin urgente projecten die nodig op besluitvorming wachten, zoals de accommodatieverdeling in Gorredijk en de brede school van Lippenhuizen. Fractievoorzitter Sikke Marinus sprak met klem tegen dat er onrust heerst binnen OB, ook weersprak hij de aantijging dat De Boer uit onvrede de partij heeft verlaten. Dat twee prominente partijfiguren – eerder dit jaar Rein Suurd - in betrekkelijk korte tijd hun functies hebben neergelegd; het zij zo, op de mores binnen OB valt niet zoveel aan te merken. ‘Niet meer dan gezonde politieke spanning die zich in elke partij voordoet, verder is er niets aan de hand.’ De berichtgeving in De Woudklank over de zaak berust volgens hem op onwaarheden, het mailverkeer waar de krant zich op baseert zou uit zijn verband zijn gerukt. Marinus gaf verder de oppositie te verstaan dat zij niet kunnen verwachten dat OB in een tijdsbestek van een paar dagen zomaar een nieuwe wethouder uit de hoed tovert. Coalitiepartners CDA en CU zien geen reden om aan OB te twijfelen. ‘Het vertrek van de wethouder wijzigt niets aan de coalitieafspraken’, aldus Tineke Jagersma van het CDA. CU-er Gerrit Weening toonde begrip voor de oproep van OB om enig geduld te betrachten: ‘Een wethouder pluk je niet eventjes van de plank’. Voorlopig neemt burgemeester Francisca Ravestein in het college de taken van De Boer waar, begin oktober moet de extra werkdruk gelijkelijk verdeeld zijn met de overgebleven wethouders, zo heeft het college afgesproken. Marinus sprak echter de hoop uit tegen die tijd al een nieuwe bestuurder te kunnen presenteren. Klaas de Boer kwam zelf niet aan het woord, vanachter de wethouderstafel volgde hij gespannen de ontwikkelingen in het debat. Het moet hem goed hebben gedaan dat, bij alle ongewilde commotie rond zijn vertrek, hij door alle partijen werd geroemd voor zijn integriteit en toegankelijkheid. Naschrift redactie: De Woudklank neemt niets terug van de eerdere berichtgeving over het vertrek van wethouder De Boer. Het mailverkeer tussen OB-ers onderling dat de grondslag vormde voor het artikel, spreekt boekdelen. De verslaggever Wim Bras is wel in gebreke gebleven ten opzichte van OB raadslid Dieko van der Harst. Bras heeft door de tijdsdruk van de deadline Van der Harst niet de gelegenheid geboden om zich te verweren. Dat had wel gemoeten.