Update: Wethouder Klaas de Boer stapt op uit onvrede met Opsterlands Belang

Gorredijk - De werkelijke reden voor het plotselinge vertrek van wethouder Klaas de Boer (58) is de koers van Opsterlands Belang. Omdat het verschil van inzicht met de andere voormannen van de partij hoog opliep de laatste tijd, heeft De Boer ‘zijn houdbaarheid als wethouder’ niet willen afwachten en kiest hij nu voor het bedrijfsleven.

De Boer en Opsterlands Belang, de partij die hij intussen tien jaar vertegenwoordigt in het collegebestuur, zijn geleidelijk uit elkaar gegroeid, zo analyseert de wethouder zelf. ‘Dan komt er een moment dat je conclusies trekt. Ik kreeg een mooie aanbieding om voor Brinksma Organisatie en Advies uit Donkerbroek te werken en ben daar op ingegaan. Ik maak plaats opdat een ander de kar kan trekken.’ Met deze diplomatieke woorden probeert De Boer de schade voor Opsterlands Belang binnen de perken te houden, maar uit interne mailtjes van de partij blijkt dat er de afgelopen periode harde woorden zijn gevallen. De controverse spitste zich toe op de gebrekkige communicatie tussen partij en wethouder op het dossier van het accommodatiebeleid in Gorredijk. Raadslid Dieko van der Harst opereert volledig op eigen houtje en fractievoorzitter Sikke Marinus laat hem daarin begaan. Van enige afstemming is geen sprake, het overleg tussen fractie en de eigen wethouder wordt niet benut. Ook lijkt de vriendschap tussen De Boer en het voormalig partijlid Rein Suurd een heikel punt. Voorzitter Hans de Jong heeft er bij De Boer herhaalde malen op aangedrongen om de innige band met de al eerder uit onvrede vertrokken Suurd op een laag pitje te zetten. Onverteerbaar voor De Boer, hij is al een levenlang bevriend met Suurd en accepteert niet dat Opsterlands Belang zich daar mee bemoeit.