Eerste editie Ronald McDonald Regatta heeft wind in de zeilen

Dijken - Op donderdag 6 september zeilden 14 pramen mee in de eerste editie van de Ronald McDonald Regatta, een fondsenwervend event voor de Ronald McDonald Hoeve en Ronald McDonald Huis Friesland. Met een stevige bries in de zeilen en in de loop van de middag een doorkomende zon waren de reacties erg positief.

Om 12 uur werden de deelnemende bedrijven ontvangen in de boerderij van Ed Nijpels, voorzitter van de Raad van Toezicht van het Ronald McDonald Kinderfonds. Een tiental vrijwilligers stond klaar met broodjes en koffie. Na het welkom van Marc Stallinga, manager van de Ronald McDonald Hoeve, kreeg de wedstrijdleiding het woord. Op humoristische wijze nam Age Veldboom een ieder mee naar de Friese zeilwereld en werd er uitleg gegeven over het internationale zeilreglement. Een mooie wedstrijd op de Langwarder Wielen was daarna een van de hoogtepunten van de dag. Veiling Bij terugkomst aan het einde van de middag werden de zeilers zingend verwelkomd door shantykoor ‘Aan lager wal’ uit Hurdegaryp. De borrel en het captains diner gingen er vervolgens bij de aanwezigen wel in. Tijdens het diner kreeg Reitse Spanninga als veilingmeester het woord. Aan hem de taak om de aangeboden veilingitems aan de man te brengen. Da kavels varieerden van een weekendje Berlijn tot een ‘stoere mannen dag’ bij de Marine. Goede doel De Ronald McDonald Regatta, dit jaar voor de eerste keer georganiseerd, krijgt volgend jaar zeker een vervolg. De Ronald McDonald Hoeve en Ronald McDonald Huis Friesland zijn enorm blij en verrast door het enthousiasme. De totale opbrengst van de eerste Regatta is € 27.000. Dit bedrag komt direct ten goede aan de twee bovenstaande huizen welke gevestigd zijn in Beetsterzwaag en Leeuwarden. Eize Hoekstra