Tuincentrum Bontebok zoekt steun bij raad

JONKERSLAN - Het gemeentebestuur wil een einde maken aan de zondagverkoop van Tuincentrum Bontebok in Jonkerlân, na vijftien jaar van gedogen. De kwestie speelt juist op het moment dat de landelijke politiek de winkeltijdenwet wil openbreken. Eigenaar Raymond Sloos van het groencentrum zegt de zondagverkopen niet te kunnen missen. ‘Wij halen dan 20 procent van onze omzet binnen, vooral in het voorjaar.' Zaterdag bepleitte hij zijn zaak bij een delegatie van raadleden tijdens een rondleiding op zijn bedrijf.

Net nu de Tweede Kamer de landelijke winkeltijdenwet lijkt op te heffen en het aan de gemeentes zelf wil overlaten om de zondagsopening te regelen, treedt Opsterland op tegen Tuincentrum Bontebok. Een aantal maanden geleden ontving eigenaar Raymond Sloos een brief waarin het college hem sommeerde om de verkoop op zondagen te staken en te beperken tot zes maal per jaar. Omdat het tuincentrum 15 jaar lang ongemoeid zijn gang heeft kunnen gaan, wilde de gemeente niet direct tot handhaving besluiten, maar Sloos de tijd te gunnen tot het winterseizoen om af te bouwen. Tegen de raadsvertegenwoordigers van PvdA, Opsterlanders, Lokaal Belang Opsterland en de VVD - de coalitiepartijen en D66 lieten zaterdagmorgen verstek gaan – pleitte Sloos ervoor om zijn bedrijf dan tenminste 12 zondagse verkoopdagen in het plantseizoen toe te staan. “Van maart tot juni moeten wij ons geld verdienen. Die extra dagen zijn tweede zaterdagen voor ons. In die periode lopen hier 18 medewerkers rond.” Om zijn argument kracht bij te zetten, verwees hij naar de gemeente Sùdwest Fryslân waar supermarkten op de zondagen in het vaarseizoen ook de watersporters mogen bedienen. Volgens Sloos hebben de buurtbewoners in Jonkerslân noch collega-bedrijven uit de omtrek ooit bezwaar gemaakt tegen de zondagverkopen. “In deze crisistijd moet de gemeente juist niet gaan betuttelen. Dat hoor ik ook van mijn klanten.” Jan Harmsma van de PvdA neigt ertoe om de verruiming naar twaalf zondagen voor het tuincentrum te steunen. “Ik ken nog niet alle kanten van het verhaal, maar dit lijkt me nu niet de tijd om te handhaven. Ik zal er vragen over stellen aan het college.” Sikke Marinus verklaart de afwezigheid van zijn partij bij de uitleg van Sloos uit het feit dat de problematiek bij Opsterlands Belang al bekend is. De zondagverkopen van het tuincentrum zijn volgens hem niet zozeer gedoogd als wel over het hoofd gezien. “Het bedrijf ligt in Jonkerslân maar de naam Bontebok hoort bij Heerenveen, vandaar de verwarring.” OB houdt vast aan de zes zondagen uit het coalitieakkoord, anders zou dat niet eerlijk zijn ten opzichte van andere bedrijven die ook verzoeken tot verruiming niet zagen gehonoreerd, zoals de Carolinahoeve