Bieb dreigt met sluiting Ureterp

Ureterp - De bezuinigingsdrift van de gemeente beu dreigt bibliotheekdirecteur Luit Postma met sluiting van de vestiging in Ureterp en het biebpunt in Beetsterzwaag.

Het pas geopende biedpunt in Beetsterzwaag dicht in 2014, de bieb in Ureterp gesloten in 2015 – met die mededeling verraste directeur Luit Postma zowel het college als de raad tijdens de voorbereidende begrotingsbehandeling. De extra kortingen (10.000 euro in 2013, 40.000 euro jaarlijks daarna) die het bibliotheekbudget te wachten staat bovenop de al eerder ingezette bezuinigingen van 2011, laten geen andere keuze, zo waarschuwde Postma de raad. Naast de kortingen van Opsterland heeft Bibliotheek Zuidoost namelijk ook te maken met subsidievermindering van de provincie. Wellicht dat met het schrappen van de gemeentelijke bezuiniging voor 2015, gekoppeld aan een langere spreiding voor de overige bedragen, Ureterp nog behouden kan blijven, zo zwakte hij zijn dreigement ietwat af, maar voor Beetsterzwaag ziet het er slecht uit. Stelde Postma de zaken niet wat te dramatisch voor, zo vroeg Leo Andringa van Opsterlanders zich af. ’Als je in 2014 structureel 40.000 euro bezuinigt, dan bespaar je dat tenslotte ook voor de jaren erna.’ De bibliotheekdirecteur hield echter vol dat het totale bezuinigingspakket te zwaar drukt om alle vestigingen levensvatbaar te houden. En wist de wethouder dan niet vooraf dat deze vergaande consequenties het gevolg konden zijn van zijn bezuinigingsactie, wilde Joukje van Roeden van de PvdA weten. Rob Jonkman moest toegeven dat de mededeling van Postma hem ook koud op het dak viel. De korte tijd tussen de bekendmaking en de commissiebehandeling had daar wellicht mee te maken. Niettemin hoeft de soep nog niet zo heet te worden gegeten, gaf hij aan. ‘Ik ken de bibliotheekdirecteur als een creatieve geest, en het college kan er ook wat van.’ Een oplossing ligt mogelijk in de uitbreiding van extra functies voor de bibliotheek, zo liet hij doorschemeren. Tekst: Wim Bras