Gouden Gurbe voor decors Iepenloftspul Opsterlân

LEEUWARDEN -  Het Iepenloftspul Opsterlân heeft al een aantal jaren prachtige decors voor haar voorstellingen, stuk voor stuk ontworpen door Jaap Groen uit Weidum.

Groen werd voor zijn ontwerpen afgelopen zondag beloond met een speciale Gouden Gurbe, de jaarlijkse ‘oscars’ voor de Iepenloftspullen georganiseerd door de Leeuwarder Courant. Jaap Groen is in de Friese Iepenloftwereld een icoon rond decorontwerp. Dit seizoen was hij ook verantwoordelijk voor de decors bij de Iepenloftspullen van Burgum en Easterwierrum. In zijn dankwoord benadrukte de totaal verraste Groen de inzet van alle vrijwilligers die hem meehelpen deze decors te bouwen. Ook in Opsterland werkt Groen al jaren samen met een enthousiaste ploeg decorbouwers. De speciale Gouden Gurbe wordt jaarlijks uitgereikt aan een organisatie of persoon die buiten de vaste categorieën valt.