Luxwoude voelt zich een vergeten dorp

LUXWOUDE - Het dorp Luxwoude voelt zich vergeten door de gemeente Heerenveen en Provincie Fryslân. In het voorjaar van 2012 werd door Heerenveen een inleiding gepresenteerd over de mogelijkheden tot energiewinning op lokaal niveau en dan met name in het gebied tussen rijksweg A7 en Tjalleberd en de rond aan de overkant van de A7 nabij Luxwoude. Naar nu blijkt, heeft Provincie Fryslân al een plan gemaakt voor deze stukken weiland. In deze visie zijn drie zoekgebieden aangewezen waar in principe windmolens gebouwd mogen worden.

Het zoekgebied voor Heerenveen is een van deze drie. In een kaart zijn twee varianten voor de inrichting met windmolens opgenomen: een ‘maximaal' en een ‘optimaal' alternatief. Tot verbazing van de Luxwoudsters blijkt dat in de ‘maximale' kaart de windmolens ingetekend staan rond de boerderij van de familie Boyink aan de Hearrewei, en dat is zeer dicht bij het dorp. “Het lijkt er op dat men bij deze variant gewoon vergeten is dat er ook nog een dorpje Luxwoude bestaat”, zo schrijft Plaatselijk Belang op haar website. Het ‘optimale' alternatief zou volgens het dorpsbelang beter zijn: dit gaat uit van twee lijnopstellingen ten zuiden van de A7 en één opstelling ten noorden van de rijksweg. Tot en met 21 oktober kunnen zienswijzen ingediend worden. Plaatselijk Belang Luxwoude zal in geweer treden tegen de plannen en roept haar inwoners op hetzelfde te doen. De plannen zijn te bekijken op www.fryslan.nl/windenergie.