SYB maakt praalwagen voor Koninginnedag

BEETSTERZWAAG - Kunsthuis SYB in Beetsterzwaag roept kunstenaars op een voorstel in te leveren voor de praalwagenoptocht van Beetsterzwaag. De jaarlijkse optocht wordt gehouden op Koninginnedag en is een groot evenement met vele honderden bezoekers.

Volgend jaar neemt SYB deel aan de tocht waardoor het kunsthuis aan kunstenaars de toegang biedt tot het hart van de gemeenschap. Er is een budget beschikbaar. Voorstellen kunnen ingediend worden tot en met 12 november 2012 via info@kunsthuissyb.nl. Meer informatie op www.kunsthuissyb.nl.