Dierenbescherming: aanpak kattenoverschot is nodig

HEERENVEEN - De Dierenbescherming afdeling Friesland en de Dierenpolitie maken zich ernstig zorgen over de stroom katten die de asielen ieder jaar blijft overspoelen.

Uit de jaarcijfers van de aan de Friese afdeling van de Dierenbescherming verbonden opvangcentra blijkt dat in 2011 bijna 2.300 katten moesten worden opgenomen. Dit zijn grotendeels zwerfkatten. De Dierenpolitie en de Dierenbescherming worden steeds vaker geconfronteerd met katten die zijn achtergelaten. Ook komt het steeds vaker voor dat bij particulieren grote aantallen katten worden aangetroffen terwijl er geen geld is om goed voor ze te zorgen. De Dierenbescherming heeft geen cijfers van de niet bij haar aangesloten dierenopvangcentra, maar schat dat het totaal aantal katten dat vorig jaar dakloos raakte landelijk ruim boven de 50.000 dieren ligt. “Het aantal van 2.300 katten in Friesland is slechts een deel van de totale opvang”, aldus Ard Boersma, regiomanager van de afdeling Friesland. “Er zijn in Friesland meer opvangcentra die katten opvangen en doordat er in Friesland op katten gejaagd mag worden zijn er ook veel katten die niet in een opvangcentrum terecht komen.” Ondanks alle maatregelen om katten in het asiel te promoten en ondanks alle campagnes om te voorkomen dat de dieren in de opvang belanden, ziet de Dierenbescherming afdeling Friesland een groot probleem ontstaan om de kattenpopulatie beheersbaar te houden. Het aanbod aan katten is structureel groter dan de vraag. “Kittens raak je in de zomer aan de straatstenen niet meer kwijt en dat leidt tot het dumpen van dieren of een overschot aan katten bij kattenbezitters”, zegt Boersma. Hoeveel dieren er jaarlijks worden gedumpt is niet bekend, maar de indruk leeft dat er steeds meer nestjes tussen de wal en het schip belanden, of anders gezegd: in een kartonnen doos aan de poort van het asiel of achtergelaten in het bos. De Dierenbescherming werkt samen met speciale gastgezinnen, die de vaak zeer jonge diertjes verzorgen tot ze oud genoeg zijn om herplaatst te worden. Het dumpen van dieren is ook een grote zorg van de Dierenpolitie in Friesland. Sinds de Dierenpolitie actief is lukt het vaker om de eigenaar van gedumpte dieren te achterhalen. “Tegen deze eigenaren wordt proces verbaal opgemaakt en zij krijgen ook de rekening gepresenteerd voor de kosten”, zegt Hendrik Wierstra, Dierenagent. De Dierenpolitie wil dat huisdiereigenaren hun verplichtingen nakomen en als dat niet meer lukt een nette oplossing zoeken, bijvoorbeeld door contact te zoeken met de Dierenbescherming. Een belangrijk wapen in de strijd tegen het kattenoverschot is voorlichting. Daarmee hoopt de Dierenbescherming het maatschappelijk bewustzijn van de problematiek te vergroten. Katteneigenaren kunnen helpen het probleem terug te dringen door hun dieren te laten castreren of steriliseren en te laten chippen en zeer terughoudend te zijn in de keuze voor een nestje kittens. “Als de geboorte van kittens sterk vermindert zullen de kattenpopulaties langzaam af gaan nemen, ook in het wild”, denkt Boersma. “Katten zullen minder snel gedumpt worden als het makkelijker is om een nieuw baasje te vinden als het niet meer lukt om voor de kat te zorgen.” De Dierenbescherming en de Dierenpolitie roepen alle kattenbezitters in Friesland op om te voorkomen dat hun kat drachtig wordt. Mensen die een kitten zoeken kunnen terecht in de opvangcentra. Het aantal katten in de opvangcentra is zo groot en er worden zoveel zwerfkittens aangeboden bij de opvangcentra dat er meer dan genoeg aanbod is. Door hun verantwoording te nemen bij het onvruchtbaar maken van hun dieren kunnen kattenliefhebbers helpen om het overschot structureel terug te dringen en zo bijdragen aan het welzijn van de katten. Niet alleen in Friesland komen verwilderde katten voor als gevolg van het kattenoverschot. Waar jagers er jaarlijks zo’n 14.000 doodschieten, vangt de Dierenbescherming er duizenden om ze vervolgens gecastreerd of gesteriliseerd terug te zetten. Volgens schattingen lopen er in Nederland tussen de 70.000 en 100.000 verwilderde katten rond. In 2013 zal de Dierenbescherming afdeling Friesland een projectgroep instellen die zich bezig zal gaan houden met de vraag wat er naast voorlichting verder gedaan kan worden om de problematiek terug te dringen. Wil je deelnemen aan deze werkgroep, neem dan contact op met de afdeling: 088-8113550.