Extra subsidie naar Voedselbank Gorredijk

Gorredijk - De gemeente steunt de Voedselbank in Gorredijk met 6000 euro, dat behelst een extraatje van 2500 euro.

Voorheen stelde wethouder Wietze Kooistra een bedrag van 3500 euro beschikbaar en kon de Voedselbank bij eventuele tekorten nog een beroep op hem doen. De gemeenteraad wilde echter in deze tijd ruimhartig over de brug komen en heeft de wethouder bij motie opgedragen de subsidie te verhogen.