Raad Opsterland stelt ergste bezuinigingen bij

BEETSTERZWAAG - De gemeenteraad gaat akkoord met de collegebegroting voor de komende jaren, de moeilijke tijden indachtig slikt de politiek de bezuinigingen. Op een paar na: het gymvervoer in de buitendorpen en de bibliotheek ontspringen voorlopig de dans.

In de aparte raadsvergadering over de begroting 2013 en de jaren kreeg wethouder Rob Jonkman maandagmiddag uiteindelijk de handen op elkaar voor zijn zuinige beleid, maar niet nadat de raad een paar ‘onacceptabele' maatregelen had bijgestuurd. De bezuiniging op het vervoer naar de gymlessen voor basisschoolkinderen uit Siegerswoude, Lippenhuizen, Frieschepalen, Luxwoude en Jonkerslân gaat maar voor de helft door. Met het resterende budget en enige creativiteit moet het mogelijk zijn om de voorziening in stand te houden, verwacht de raad. De wethouder moet uitpuzzelen hoe; Jonkman denkt aan een soort vervoer-pgb voor ieder kind. Ook hamerde de raad op het belang van de bibliotheken in Ureterp en Beetsterzwaag, directeur Luit Postma had in de aanloop van het debat aangegeven dat de extra bezuinigen hem geen andere keus lieten dat de vestigingen op afzienbare termijn te sluiten. Die dreiging is voorlopig van de baan, Postma krijgt over 2013 nog een korting van 10.000 euro voor de kiezen, maar voor de voorgenomen structurele vermindering van 40.000 euro voor de jaar erna, dient de wethouder financiën andere oplossingen aan te dragen. Jonkman had zelf in de voorbespreking iets dergelijks al gesuggereerd, mogelijk ligt er ruimte door extra taken naar de bibliotheek door te schuiven. Op voorspraak van Opsterlands Belang maakt de gemeente een bescheiden bedrag vrij voor een pilot met minimagezinnen om eigen groente te kweken. Dit project ‘volkstuinvitaminen' heeft in Achtkarspelen en Tytjerkstradiel al zijn waarde bewezen, volgens OB. Gezonde voeding en de stimulans tot zelfredzaamheid gaan hierbij hand in hand. Het voorstel van de ChristenUnie om wat ruimhartiger de Voedselbank te steunen, kon ook rekenen op bijval. De PvdA pleitte ervoor om de raad in vroeger stadium te betrekken bij het opstellen van de begroting. Nu is alles vooraf al dichtgetimmerd en de invloed beperkt, vindt Joukje van Roeden. Jonkman gaf aan niet onwelwillend te staan tegenover een dergelijke raadswerkgroep, maar waarschuwde voor al te overspannen verwachtingen; de tijd tussen de perspectiefbrief in september en de begrotingsbehandeling in oktober is maar kort. Geschreven door Wim Bras