Versobering publieksprojecten in Opsterland waarschijnlijk

Beetsterzwaag - Financiering nieuwbouwplannen Gorredijk twijfelachtig. Afgeschreven Skânstheater mogelijk toch opgeknapt.

Kan dit allemaal wel? Wethouder Piet van Dijk uitte dinsdagavond tegenover de commissie onomwonden zijn twijfels over de financiële haalbaarheid van de megaprojecten in Gorredijk. Tijdens de tussentijdse evaluatie met de raadscommissie beloofde Van Dijk snel met een doorrekening te komen, over twee maanden zal hij de cijfers overleggen. Omdat hij niet gerust is op de uitkomst trekt de wethouder ter vergelijking ook weer opnieuw de veel sobere variant uit de kast waarbij het verouderde Skânsgebouw wordt gerenoveerd. Van Dijk heeft haast, de twee basisscholen, die samengevoegd tot brede school onderdeel uitmaken van de geplande uitbreiding bij de BHS, zijn nodig aan vervanging toe. Hetzelfde geldt voor de Skâns, in 2014 voldoen de gebruiksfuncties niet langer aan de wettelijke regels. Tegenover de commissieleden sprak de nieuwbakken wethouder zijn verbazing uit dat zij in eerder stadium hebben ingestemd om, zeker in deze tijd, het meest ambitieuze scenario te laten onderzoeken. ‘Voor de crisis hadden we probleemloos kunnen cashen met de vrijkomende grond van de Skâns en was er geen vuiltje aan de lucht geweest. De zestig woningen die daar gepland staan zijn intussen niet meer dan een getal.’ Van Dijk signaleert als nieuwkomer drie problemen waar volgens hem beter over had moeten worden nagedacht. Hij vindt het opmerkelijk dat het aantal te bouwen vierkante meters de oude situatie overstijgt, terwijl allerlei publieksfuncties toch worden samengevoegd. Met de bouw van een ‘joekel van een sporthal’ bij de BHS ontstaat op voorhand al serieuze overcapaciteit bij de binnensport, met als gevolg een echec voor het bestaande complex in Kortezwaag. En hij voorziet nu al een tekort aan parkeerplekken als de plannen rond de BHS doorgaan, een dubbel laag is gezien de meerkosten volgens hem uitgesloten. Niettemin zal hij de voorkeursvariant van zijn voorganger Klaas de Boer doorrekenen, daar hebben alle betrokken partijen recht op, aldus de nieuwe wethouder. Maar parallel hieraan neemt hij dus ook alvast met de berekening mee voor een opknapbeurt van de Skâns. Dieko van der Harst, aanjager van het tussendebat, gaf aan dat Opsterlands Belang zich nooit gelukkig heeft gevoeld bij het kostbare scenario, ook al kwam het uit de koker van de wethouder van de eigen partij. De eenzijdige focus heeft geleid tot tunnelvisie en oogkleppen met betrekking tot alternatieven, constateert Van der Harst. Ook vraagt OB zich af of een theater in Opsterland nog wel bestaansrecht heeft, met oog op de sterke afname van de bezoekersaantallen. CDA’er Johannes Osinga benadrukte het belang van overzicht over het totaal aan geldstromen. Als vakbondsbestuurder in de bouwsector weet hij dat er van de woningbouwcorporaties niets valt te verwachten. De lege plekken die de scholen en de Skâns achterlaten blijven lege plekken, verwacht hij.