Tulip Oil gaat gas winnen bij Hemrik

Hemrik - Tulip Oil gaat bij Hemrik naar gas boren. Bij het dorp bevindt zich een klein veld op ongeveer 2.5 km diepte dat in 1978 is aangeboord. Een deel van het gas is in de jaren ‘80 gewonnen vanaf een winningslocatie aan de Jan Evertswyk. Deze locatie was vroeger ook wel bekend als ‘Akkrum-11’.

Tulip Oil verwacht dat er nog winbare reserves aanwezig zijn en wil nu ook dit laatste gas gaan winnen. Daarvoor zal een nieuwe put worden geboord. Deze boring is gepland in het voorjaar van 2013. Daaraan voorafgaand wordt de voormalige ‘Akkrum-11’-boorlocatie, die in 2003 is opgeruimd, weer opnieuw aangelegd. In maart wordt een boortoren opgebouwd. Na 3 of 4 weken, als de boring is afgerond, wordt de boortoren weer afgebroken en verplaatst naar een volgende boorlocatie. Bij een succesvolle boring zal het Hemrik veld samen met het Donkerbroek veld, dat in de zomer van 2012 is aangeboord, worden aangesloten op het landelijke gasnet. Vanaf de locatie Donkerbroek (aan de Luitzen Oetsesweg) zal in het najaar van 2013 een ondergrondse gasleiding worden aangelegd naar de locatie Hemrik. Op de locatie Hemrik zal een gasbehandelingsinstallatie worden geplaatst om het gas aan de juiste specificatie te laten voldoen. De Hemrik locatie wordt met een ondergrondse leiding aangesloten op het landelijke net. De winning van het gas in zowel Donkerbroek als Hemrik zal naar verwachting 10 jaar duren. De gasbehandelingsinstallatie wordt dan verplaatst naar een andere winningslocatie en de boorlocaties Hemrik en Donkerbroek worden dan teruggebracht in de oorspronkelijke staat van grasland, aldus Tulip Oil.