Koninklijke Onderscheiding voor Sjoekje Meijer-Hoekstra uit Jonkerslân

Jonkersland - Sjoekje Meijer-Hoekstra uit Jonkersland is zaterdag onderscheiden tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Zij ontving deze Koninklijke Onderscheiding uit handen van burgemeester Francisca Ravestein tijdens het 85-jarig jubileumfeest van toneelverenging It Freonental uit Jonkerslân.

De koninklijke eer valt Sjoekje Meijer-Hoekstra ten deel vanwege haar (bestuurlijke) vrijwillige activiteiten die zij van 1970 tot op heden heeft gedaan op diverse maatschappelijke terreinen in Jonkerslân. Zo maakt Sjoekje Meijer-Hoekstra zich sinds 1970 als vrijwilliger zeer verdienstelijk binnen het dorpshuis ‘Us doarpshûs’. Sinds 1965 is zij verbonden aan de toneelvereniging It Freonental, waar zij ook vele jaren in het bestuur heeft gezeten. Van 1974 tot 1993 en van 2000 tot heden maakt(e) zij deel uit van het bestuur van het zangkoor ‘Nim it sa it is’. Sinds 1970 verzorgt ze samen met haar man elke dinsdagavond het kaartspel schutjassen in het dorpshuis. Daarnaast zet het echtpaar Meijer-Hoekstra zich sinds 1975 in voor hulpbehoevenden in hun dorp. Mevrouw Meijer-Hoekstra kan aldus orden gekwalificeerd als ‘iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd’.