Omlegging N381 in Opsterland snel van start

Klein Groningen - Het geld is binnen, de bezwaren van tafel - de aanleg van de nieuwe N381 en het gebied eromheen kan beginnen. Nu zijn de aannemers aan de beurt.

Binnenkort besteedt de provincie de verbreding en verdubbeling van de N381 in Opsterland aan, de provinciale weg van Drachten naar Drenthe. De provincie heeft de ontbrekende 14 miljoen euro voor het project in november toegezegd, een week daarvoor had de Raad van State al de bezwaren van omwonenden ongegrond verklaard. In totaal kost de nieuwe weg en de herinrichting van de omgeving 31 miljoen euro. Opsterland doet voor 2.5 miljoen euro mee; 1.25 miljoen euro voor de vier rijstroken tussen Selmien en Donkerbroek, en nog eens 1.25 miljoen euro voor de opwaardering van het landschap. Het oude stuk langs Klein Groningen wordt, net als de andere toevoerwegen, een 60 km weg. Verhoogde kruispunten en optische wegaanpassingen moeten de snelheid uit het verkeer halen. De ventweg ernaast wordt ingericht als fietspad. In januari van dit jaar had de gemeenteraad de benodigde miljoenen voor de N381 al toegezegd.