Sociale woningbouw in Opsterlandse dorpen blijft onzeker

Gorredijk - De inspanningsverplichting van Elkien en WoonFriesland om samen voor 100 miljoen euro huizen te bouwen tot in 2025 is niet spijkerhard.

Aan de vorige week beklonken overeenkomst tussen de gemeente en de corporaties over toekomstige sociale woningbouw zit een voorbehoud vast. Mocht het kabinet zijn plannen doorzetten om de woningbouwcorporaties te kortwieken, dan komt de deal weer op losse schroeven te staan. Onduidelijk is in hoeverre Elkien en WoonFriesland dan nog aan hun afspraken kunnen voldoen. Eerder dit jaar had directeur Alex Bonnema van Elkien - dat 90% van de investeringen voor zijn rekening neemt in Opsterland - al laten weten sociale woningbouw in kleine dorpen af te willen bouwen. Voorlopig is in de overeenkomst een contigent van 25 procent van het totaal vastgelegd voor de dorpen buiten Gorredijk, Ureterp en Beetsterzwaag.