Fietsersbond vraagt inwoners obstakels te fotograferen op fietspaden

Friesland - Komende maanden brengt de Fietsersbond in Friesland fietsknelpunten in kaart. De obstakels worden per gemeente op een digitale kaart gezet. Met deze actie moet het aantal eenzijdige ongevallen minder worden.

,,Slecht wegdek, stoepranden, paaltjes, boomwortels. Deze obstakels zorgen jaarlijks voor ongeveer 3000 gewonden op het fietspad”, meldt de Fietsersbond. ,,Vooral ouderen lopen vaak ernstig letsel op.” Minister van Infrastructuur en Milieu Melanie Schultz van Haegen wil in 2013 de veiligheid voor fietsers verbeteren. Na inventarisatie kan de Fietsersbond de knelpunten aankaarten bij de wegbeheerder. De Fietsersbond vraagt inwoners van Friesland in hun eigen omgeving obstakels te fotograferen. Meer informatie op www.fietsersbond.nl/afdeling/fryslan.