Johannes Rypma krijgt eigen fanvak tijdens concert in Gelredome

Arnhem - De fans van Johannes Rypma kunnen hem tijdens het concert van Nick en Simon in het Gelredome vanuit een speciaal Fries vak toejuichen. Dit wordt gedaan om hem meer thuis te laten voelen tijdens zijn gastoptreden.

Voor Johannes kwam het allemaal als een verrassing. ,,Ik hie nea tocht, dat ik ooit de finale fan The Voice of Holland helje soe en dertroch bij Nick en Simon yn it Gelredome optrede mei op 11 oktober 2013! Ik bin hiel Nederlân tankber foar de stipe, werûnder fansels ek myn eigen Fryslân. Derom komt der yn it GelreDome in Frysk fak”, aldus de finalist van The Voice of Holland. Nick en Simon gunnen het hem van harte. ,,Johannes krijgt veel steun van zijn Friese fans tijdens The Voice. Mede dankzij hen heeft hij de finale gehaald en staat hij bij ons in de show volgend jaar’’, aldus zijn coaches. ,,We vinden het leuk om hen daarvoor te bedanken door ze een speciale plek te geven tijdens ons “Sterker in GelreDome” concert, een speciaal Frysk Fak.”