Uitvoering sociale zaken en re-integratie terug in Beetsterzwaag

BEETSTERZWAAG - Vanaf 1 januari 2013 kunnen inwoners van Opsterland weer op het eigen gemeentehuis terecht voor ondersteuning bij zoeken naar werk en het aanvragen van een uitkering of minimaregeling.

Voor alle informatie kunnen inwoners terecht bij het team Werk en Inkomen. Dit loket is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur. Burgers kunnen contact maken via het inloopspreekuur of telefonisch: 0512-386444. Sinds 2003 werkt Opsterland samen met de gemeente Smallingerland op gebied van sociale zaken. Daarbij werd in Smallingerland een groot deel van de uitvoerende taken verricht. Dit hield in dat burgers voor zaken betreffende werk en bijstand veelal naar Drachten moesten reizen. Op 12 december 2011 heeft de raad van de gemeente Opsterland besloten deze overeenkomst te beëindigen. Ook de re-integratietaken die het UWV Werkbedrijf uitvoerde, gaan terug naar de gemeente. Met dit terugnemen van taken wil Opsterland op integrale wijze de sociale problematiek aanpakken.