College bezuinigt volgens boekje

Beetsterzwaag - Doe wat je moet doen, en hou het daarbij – die opdracht heeft de gemeenteraad direct bij de start van de coalitie aan het college van B&W toevertrouwd, en bij de heroverweging taken in 2011 nog eens aangescherpt.

Met de begroting voor de komende jaren bedient het college de raad dan ook op zijn wenken, al leidt dat tot ongemakkelijke keuzes. Zo neemt de gemeente afscheid van de vier dorpswachten, niet omdat hun werk niet zinvol zou zijn, maar simpelweg omdat de dienstverbanden geen verplichtend karakter hebben. Reden voor de afslanking, aldus burgemeester Francisca Ravestein. ‘Slap gemotiveerd’, morde Roel Vogelzang van de PvdA desondanks in frustratie. De consequente bezinning op kerntaken zet de politiek ook voor een patstelling, maakte Primo directeur Jan Veenstra als vertegenwoordiger van alle basisscholen pijnlijk duidelijk. Het klopt dat de gemeente geen wettelijke plicht heeft om het gymvervoer te bekostigen, maar de scholen zelf mogen er hun onderwijsbudget weer niet voor aanwenden van de overheid. En de ouders hoeven er niet voor te betalen. Gymlessen zijn echter wel bij wet verplicht. Hoe nu verder dan? ‘Rek en strekoefeningen op het schoolplein, daar lijkt het op uit te draaien’, zo schetste Veenstra een armoedig vooruitzicht. Marcel van Opzeeland van Opsterlands Belang wil het in ieder geval niet zover laten komen, hij beloofde bij de komende raadsbehandeling met een wijzigingsvoorstel te komen. Van Opzeeland vreest dat, net nu Opsterland fors heeft ingezet op brede scholen in de kleine dorpen, het succes ervan wordt aangetast omdat ouders zullen kiezen voor andere scholen vanwege het gebrekkig gymonderwijs. Inspreker Thea ter Veld, directeur van OBS Lytse Jonker in Jonkerslân, drukte de raadsleden op het hart niet te morrelen aan de voorzieningen voor de kleinsten. Uit praktijkervaring weet ze dat nogal wat ouders hun kinderen nauwelijks stimuleren als het om sport of cultuur gaat. Tekst: Wim Bras