Lokale coöperatie breekt Opsterlandse energiemarkt open

Opsterland - Energie wordt goedkoper en groener door bundeling van krachten in Lokale Energie Coöperatie Opsterland.

Afgelopen week hebben zes initiatiefnemers, onder aanvoering van Leo Andringa uit Lippenhuizen, de Lokale Energie Coöperatie Opsterland (Leco) opgericht. Geholpen door de macht van het ledengetal zal Leco het goedkoopste tarief bedingen bij energieleveranciers. Groene energie welteverstaan, de coöperatie gaat uitsluitend in zee met aanbieders die dit keurmerk kunnen overleggen. Leco heeft geen winstoogmerk, geld dat aan het eind van het jaar overblijft wordt weer gebruikt om lokale energieprojecten te ondersteunen, bijvoorbeeld voor zonnepanelen op daken van woningen of bedrijven. Door de coöperatievorm is ook daar weer inkoopvoordeel mee te behalen, aldus Leo Andringa. Waarom een energiecoöperatie? ‘Mensen hebben de buik vol van grote instellingen die vanuit een onbereikbaar hoofdkantoor hun levens bepalen. Als individu heb je domweg geen grip op de tarieven van de energiereuzen, of zicht op waar die stroom vandaan komt. Door je te verenigen in een coöperatie vorm je met elkaar een machtsblok en kun je eisen stellen. Ons doel is een CO2 neutraal Opsterland met lage energietarieven voor alle inwoners. Hoe werkt zo’n coöperatie? ‘Iedereen kan lid worden, zowel huishoudens als bedrijven. Ieder lid heeft een stem, gezamenlijk bepalen de leden de koers van de coöperatie op de jaarvergadering. Voorlopig vormen de zes initiatiefnemers het bestuur, wij hebben wat geld bij elkaar gelegd om de eerste oprichtingskosten voor te schieten. Eind januari houden we drie informatieavonden in Gorredijk, Ureterp en Beetsterzwaag om leden te werven, met daarnaast nog aparte bijeenkomsten voor het MKB en de LTO. Tegelijkertijd kunnen geїnteresseerden zich dan ook opgeven voor een bestuurfunctie, uit de kandidaten kiezen de leden uiteindelijk het bestuur.’ Wat voor concreet voordeel biedt Leco de coöperatieleden? ‘De coöperatie zit in elk geval 60 euro onder de gas en stroomprijs van de laagste prijsstunter, hebben we berekend. Maar voor veel huishoudens zal het voordeel groter zijn. De aangesloten leden houden de garantie dat de tarieven structureel onder de gangbare marktprijzen liggen. De coöperatie regelt de overstap van de oude energiemaatschappij naar de coöperatie, daarna hebben mensen er dus geen omkijken meer naar.’ Hoe wordt je lid? ‘We hopen in eerste instantie op een grote opkomst bij de informatieavonden, inwoners kunnen zich dan meteen als lid aanmelden. Opsterland telt 12.000 huishoudens, bij 1500 leden is de coöperatie levensvatbaar. Het lidmaatschap kost slechts tien euro, dat houden we bewust laag zodat iedereen het kan opbrengen, meedoen zorgt echter wel voor de nodige binding. Verder zal de coöperatie op zoek gaan naar vrijwilligers, zodat een netwerk ontstaat die alle dorpen omvat. Deur aan deur kunnen we dan inwoners voorlichten en leden werven. We mikken op een bestand van drieduizend huishoudens in 2016, met een dergelijk aantal behaalt de coöperatie een winst tussen de 30.000 euro en de 50.000 euro, zo blijkt uit de ervaringspraktijk elders. Het surplus kun je dan inzetten voor de financiering van plaatselijke winningprojecten, die weer energie kun terugleveren aan de coöperatie. Denk aan zonnepanelen op huizen en stallen. Leden kunnen nog een stapje extra doen en rechtstreeks een aandeel in de coöperatie kopen. Over een periode van acht jaar krijgen zij dan een hogere rente dan gebruikelijk, die weer wordt omgezet in een jaarlijkse korting op hun energieafname. Hoe meer we investeren in eigen energie, hoe onafhankelijker we worden van de grillen op de markt. Hoe hebben jullie dit allemaal bedacht? ‘Overal in het land zie je initiatieven voor coöperaties ontstaan, mensen nemen het heft weer in eigen hand. De energiecoöperatie bestaat al in enkele gemeenten, wij hebben er vooraf ons licht opgestoken om te leren van hun ervaringen. Het is nu eerst zaak om de vrijwilligers te organiseren in de dorpen, de gemeente zou ons daarbij kunnen helpen door mensen met een bijstandsuitkering in te zetten. De coöperatie kan ze dan opleiden om voorlichting te geven, zo snijdt het mes weer aan twee kanten. En het zou natuurlijk mooi zijn als de gemeente zich als een van de eersten aanmeldt als lid van de energiecoöperatie.’