Opsterland ontziet bestaande boerenbedrijven bij nieuw geurbeleid

Opsterland - Na lang delibereren heeft Opsterland de agrarische stankoverlastnormen vastgesteld: 25 meter afstand in het buitengebied, 100 meter binnen de bebouwde kom. Bestaande bedrijven krijgen dispensatie.

‘Geurgevoelige objecten’, daar gaat het om in het gemeentelijk geurbeleid: het woongenot van de buren van de boeren dus. Een wichtige zaak in Opsterland, plattelandsgemeente bij uitstek, die dan ook om zorgvuldige afwegingen vraagt. Zo zorgvuldig zelfs, dat de raadsbeslissing uiteindelijk om twee veehouderijen draaide. De twee bestaande bedrijven liggen namelijk tegen de dorpskom aan en de ‘Randstadnorm’ van honderd meter voor nieuwbouw van stallen zou hun bedrijfsvoering kunnen schaden. De oude stallen kunnen de boeren dan niet meer voor hun vee gebruiken. Niet aanvaardbaar voor VVD en ChristenUnie, de partijen diende een amendementwijziging in om de huidige bedrijven te ontzien. De andere raadpartijen stemden er mee in, de mogelijke waardevermindering van de boerenbedrijven gaf de doorslag. Het geurbeleid van Opsterland - soepel buiten, streng binnen - wijkt af van de overige gemeenten in Friesland, die hanteren over het algemeen de norm van vijftig meter.