Rob Jonkman even voorleeswethouder

NIJ BEETS - In het kader van de Fryske Foarlêswike nam wethouder Rob Jonkman vanmorgen, donderdag 7 juni, de tijd om een verhaaltje voor te lezen aan de peuters van peuterspeelzaal De Krielpykjes in Nij Beets. Overal in de provincie worden peuters voorgelezen uit het beeldboekje Tomke. Wethouder Klaas de Boer ging voorlezen bij De Hummelmande in Lippenhuizen.

Het Tomke-project stimuleert het lezen en voorlezen in het Frysk aan kleine kinderen. Het is een initiatief van Selskip foar Fryske Tael en Skriftekennisse en de Tomke-wurkgroep.