Mantelzorgcafé in Ureterp | 'Wat kan TinZ voor uw doen?'

Ureterp - In MFC De Wier in Ureterp organiseren het Informatiepunt Wmo en Timpaan Welzijn op dinsdag 21 januari weer een zogeheten mantelzorgcafé. Het thema is deze keer: Wat kan TinZ voor u betekenen, als u zorgt voor iemand met dementie?'.

TinZ ondersteunt en begeleidt bij dementie. Dementie is een hersenaandoening die iemand langzaam maar zeker volledig afhankelijk maakt van de zorg van anderen. Maar liefst één op de vijf mensen krijgt een vorm van dementie, waarvan de ziekte van Alzheimer de meest voorkomende is. Vanuit diverse steunpunten in de provincie zet TinZ casemanagers in voor de ondersteuning van mensen die te maken krijgen met (vermoedens van) dementie. Margriet Ziel, zelf casemanager, vertelt in deze bijeenkomst over TinZ en haar werkzaamheden. De bijeenkomst duurt van 14.00 tot 16.00 uur. Bent u mantelzorger en heeft u interesse voor deze bijeenkomst? U kunt zich tot 15 januari aanmelden door contact op te nemen met Tina Kraai: 0512-384052 of t.kraai@timpaanwelzijn.nl.