Een prik minder tegen baarmoederhalskanker volstaat

Leeuwarden - Meisjes hebben niet drie maar twee prikken tegen baarmoederhalskanker nodig.

Dat zegt GGD Fryslân: ,,Uit onderzoek is gebleken dat twee prikken bij jonge meisjes tegen humaan papillomavirus (HPV) voldoende bescherming bieden." HPV kan baarmoederhalskanker veroorzaken. Sinds de invoering van de HPV-prik in 2010 kregen meisjes drie prikken. De producent heeft onderzoek gedaan en daaruit kwam naar voren dat bij meisjes die voor hun vijftiende verjaardag beginnen, twee prikken even goede bescherming bieden als drie prikken. ,,Voor meisjes die na hun vijftiende met de inenting tegen HPV beginnen, blijft vaccinatie met drie prikken nodig voor een goede bescherming. Want uit onderzoek is ook gebleken dat oudere meisjes minder snel afweer opbouwen." Meisjes krijgen in het jaar dat ze 13 worden een uitnodiging voor de HPV-prik. De uitnodiging voor de eerste prik krijgen ze in de eerste helft van het jaar. Vanaf nu volgt in de tweede helft van het jaar een uitnodiging voor de tweede prik. De prik die meisjes tot nu toe één maand na de eerste prik kregen, vervalt. Tussen de twee prikken zit nu standaard een periode van zes maanden. Meer informatie over de prik tegen baarmoederhalskanker: www.rivm.nl/hpv en www.prikkenteller.nl.