Aannemers Polderhoofdkanaal al aan de slag

Beetsterzwaag - De zeilschoolhouder op De Veenhoop had al mannen in de weer gezien met meetlinten. Deze week barsten de werkzaamheden aan het Polderhoofdkanaal echter pas officieel los. De gemeenteraad gaf maandagavond vrij baan.

Op de rol stonden nog de open eindjes om de begroting sluitend te maken: het overboeken uit de reservepot van 360.000 euro aan vertragingskosten en nog eens 500.000 euro voor de buffer onvoorzien. Opnieuw forse bedragen, maar de raadsleden zijn intussen wel wat gewend als het om het PHK-project gaat. De enige overweging die werkelijk telde: is het Polderhoofdkanaal nu echt obstakelvrij? Rinze Haisma van de VVD zat toch met het bericht in zijn maag dat de twee bezwaarmakers zouden nadenken over een gang naar de Europese rechter om alsnog hun gelijk te halen. Die rechtszaak maakt geen kans van slagen, wist wethouder Rob Jonkman zeker. Ook de veronderstelling dat de Raad van State een vergissing heeft gemaakt over het aantal te verwachten arbeidsplaatsen, berustte volgens de PHK-wethouder op een misverstand. De 76 banen die de Raad van State in de uitspraak noemt is een optelsom van twee onderzoeksgetallen. 63 arbeidsplekken die onderzoeksbureau ZKA in het gebied van Nij Beets en De Veenhoop heeft vastgesteld, en nog eens 13 banen die het tweede bureau Ecorys voorziet in de regio daaromheen. “De Raad van State maakt geen fouten.” Kan de aannemer dan morgen beginnen, wilde Sjoerd Krikke van het CDA weten. Jazeker, antwoordde Jonkman. “Maar daar heb ik dus uw toestemming voor nodig.” De juridische strijd en de daarmee gepaard gaande kosten hebben tot een overschrijding van 360.000 euro geleid. Dat geld komt bovenop de drie ton die de gemeente al in een eerder stadium voor dat doel had moeten aanspreken. Opsterland moet die extra kosten in zijn eentje ophoesten, de bijdrage van Smallingerland aan het PHK-project staat namelijk vast. Het andere bedrag van een half miljoen euro wil Jonkman achter de handen hebben mochten zich onvoorzien kosten opdoen, bijvoorbeeld bij het verder uitgraven van de sluizen. Wat daarvan overblijft vloeit terug naar de gemeentekas, stelde hij Henk de Vries van de PvdA gerust. Op Agaath Arends van Opsterlanders na stemden alle raadsleden in met de begrotingsaanpassing, die nu oploopt naar een kleine 18 miljoen euro. Arendz had graag een volledige financiële onderbouwing in handen gehad voordat ze voor zichzelf een ja tegen zoveel gemeenschapsgeld kon verantwoorden. Volgens Jonkman komen die cijfers binnenkort, maar was de tijd na de uitspraak tekort om een gedegen overzicht op te stellen. “En we moeten nu wel beginnen want de tijd dringt.” De werkzaamheden nemen volgens de wethouder negen maanden in beslag. Sikke Marinus van OB kreeg de eer toebedeeld om in een uitgebreid slotwoord iedereen voor zijn inzet te bedanken. “Op de eerste plaats de inwoners van Nij Beets en De Veenhoop, maar ook de raad. Die heeft de rug rechtgehouden.” Marinus merkte daarbij op dat de investeringen in Nij Beets nog wel aanvulling behoeven. Wat hem betreft dient de grasstrook tussen het kanaal en het Damshûs zo snel mogelijk te worden ingericht als verblijfsgebied voor bootjevaarders. En ook een dorpspleintje rond de brug heeft prioriteit om Nij Beets aantrekkelijk te maken voor recreanten.