Ingezonden | 'CdK, neem eerste kievitsei niet in ontvangst'

Leeuwarden - Herman Gallé uit Britsum is voorzitter van de Partij voor de Dieren in Friesland. Hij schreef een open brief aan CdK John Jorritsma en de Friese burgemeesters.

Hieronder de tekst: ,,De winter vordert en het voorjaar komt in zicht. Ook de kieviten komen terug, voor zover ze weg zijn geweest. Afhankelijk van hoe het weer zich ontwikkelt zullen de weidevogels binnenkort hun eerste eieren gaan leggen, bedoeld om het voortbestaan van de soort te verzekeren. Een jaarlijks terugkerend verschijnsel is – zeker hier in Fryslân – de discussie over de traditie van het rapen van kievitseieren. De weerstand hiertegen neemt toe. Zeker buiten Fryslân bestaat er weinig begrip voor het meenemen van duizenden eieren die onder de petten en in de magen van de ‘fjildminsken’ zullen verdwijnen. Maar ook binnen de provinciegrenzen nemen de protesten toe. De Partij voor de Dieren schaart zich nadrukkelijk aan de kant van de tegenstanders van deze  traditie. Koningin Juliana besloot op 7 maart 1969(!) te stoppen met het in ontvangst nemen van het eerste kievitsei. Een wijs besluit, vindt ook de Partij voor de Dieren. Thans is overal het rapen van kievitseieren verboden. Alleen Fryslân stelt zichzelf boven de wet – immers het rapen van eieren van in het wild levende vogels is ook hier wettelijk verboden – door jaar op jaar een ontheffing van dat verbod te verlenen. Onder het mom van een cultuurhistorische traditie weet een kleine maar fanatieke groep mensen de maatschappelijke weerstand tegen het rapen te trotseren en Commissaris van de Koning en de burgemeesters in Fryslân te bewegen het ‘earste ljipaai’ in de provincie of gemeente in ontvangst te nemen. De Partij voor de Dieren zou het zeer waarderen wanneer Commissaris van de  Koning en burgemeesters voortaan het voorbeeld van Koningin Juliana zouden navolgen door geen kievitsei meer in ontvangst te nemen.  Ook zou het Fryslân sieren de automatische(?) periodieke ontheffing op het verbod tot rapen te beëindigen. Laat de eieren waar ze horen, namelijk in de nesten. Afgezien van de zorg om de stand van de weidevogels waar het meenemen van de eieren zeker geen goed aan doet, is het weghalen van de eieren ook met name voor de jeugd geen goed voorbeeld! Het koppig vast houden aan deze door de tijd achterhaalde traditie is voor een aantal mensen in Fryslân een doel op zich geworden, terwijl er meer dan voldoende argumenten zijn om met deze gewoonte te breken. De Partij voor de Dieren Fryslân verzoekt u dan ook voortaan af te zien van het in ontvangst nemen van het eerste kievitsei in uw gemeente/provincie."