OpsterLanders noemt stijging WW-uitkeringen 'verontrustend'

Beetsterzwaag - De jongste cijfers over het aantal werkloosheidsuitkeringen in Opsterland zijn voor OpsterLanders aanleiding voor kritische vragen aan B en W. De lokale partij is geschrokken van de "verontrustende" toename van het aantal WW-ers en vraagt zich af of de gemeente wel voldoende inzet op hun terugkeer naar de arbeidsmarkt.

Het aantal WW-uitkeringen in Opsterland is ten opzichte van 31 januari 2013 gestegen van 790 naar 974 (+23,3%), blijkt uit gegevens van het UWV, dat de uitkeringen verstrekt. Opsterland scoort daarmee ruim boven het Friese gemiddelde van +18,4%. Per 1 januari 2013 is de integratie van WW-ers vanuit het UWV overgedragen aan de gemeenten. Halverwege het jaar meldde het Team Werk en Inkomen nog dat waarschijnlijk 231 personen op termijn een baan zouden kunnen krijgen. Volgens OpsterLanders is zo'n ambitieuze doelstelling alleen mogelijk met een zeer actief integratiebeleid. De partij van raadslid Johan Sieswerda uit Bakkeveen heeft het college schriftelijk gevraagd of die van plan zijn het huidige beleid drastische bij te stellen, nu blijkt dat in plaats minder juist meer Opsterlanders een beroep moeten doen op het sociale vangnet.