Bijpraten over de do’s and don’ts van social media

Beetsterzwaag - De wijkagent twittert, de cliënten van ZuidOostZorg hebben een iPad, de christelijke basisschool onderhoudt contact met de ouders via Facebook, de GGD zet sociale media in om geruchten de kop in te drukken.

Maatschappelijke instellingen in Opsterland en daarbuiten zijn ieder voor zich al druk in de weer met Twitter, Facebook, Google+, Instagram, en wat al niet meer. Woensdagmiddag kwamen zij bijeen in de raadszaal van het gemeentehuis om van elkaar te leren. Roelof Kuiper, in het dagelijks leven manager onderwijs bij Bibliotheek Zuidoost Friesland, nam het initiatief voor de bijeenkomst. Kuiper heeft naam gemaakt in de internetwereld als samensteller van het lespakket Mediawijs, dat sinds 2010 op alle Opsterlandse scholen wordt gebruikt. Door de invoering van het lesprogramma, dat kinderen ook wijst op de negatieve kanten van het gebruik van sociale media, kreeg Opsterland landelijke bekendheid als voortrekker op het gebied van internetonderwijs. Tegenwoordig vindt Mediawijs gretig aftrek bij scholen in heel Nederland. Met het door de gemeente ondersteunde symposium wilde Kuiper ditmaal het maatschappelijke middenveld uit de regio bijpraten over de do’s en don’ts van de sociale media. Dat de behoefte daaraan groot is, bleek wel uit de belangstelling. De raadszaal zat vol met vertegenwoordigers uit de zorg, welzijnsinstellingen, de Veiligheidsregio, en het onderwijs. Neil van de Veer - de Maurice de Hond van de sociale media - verzorgde de aftrap. Zijn bureau Newcom verzamelt en analyseert gegevens over internetgebruik en -gedrag. Zo wist hij te vertellen dat dagelijks zes miljoen Nederlanders zich melden op Facebook. De boodschap van Van der Veer luidde dan ook: sociale media zijn er en zullen niet meer verdwijnen. “Maar laat je als organisatie de kop niet gek maken. Sociale media vormen geen doel op zich, maar kunnen een handig middel zijn om het contact met de klant te verbeteren.” Van der Veer zei zich te verbazen over grote ondernemingen die, om hun afnemers te behagen, de inzet van sociale media tot speerpunt van hun beleid hebben uitgeroepen. “Zij slaan de plank mis, het gaat niet klantvriendelijkheid maar om klantgerichtheid. Je moet niet ineens heel anders gaan werken.” De praktijkervaringen van de organisaties uit Zuidoost Friesland onderstreepten min of meer de lessen van Van der Veer. De deelnemers kunnen al niet meer om het gebruik van sociale media heen, al lukt dat bij de ene instelling wat makkelijker dan bij de ander. Timpaan Welzijn worstelt nog met de materie gaf directeur Martin van Iperen toe. “De strategie die we van bovenaf oplegde werkte niet, in de praktijk blijkt dat we het veel beter aan onze medewerkers kunnen overlaten.” Voor de wijkagent betekent Twitter een welkome aanvulling voor zijn informatienetwerk. Zo kon hij onlangs direct uitsluitsel geven over de vermeende vermissing van een buurtbewoner, die met foto en al op Twitter stond. De man zat bij de politie in de cel.