Wereldrecord Rob Jonkman brengt 4000 euro in laatje Ronald McDonald Hoeve

Beetsterzwaag - Rob Jonkmans geslaagde aanval op het wereldrecord speechen heeft 4000 euro opgeleverd voor de Ronald McDonald Hoeve in Beetsterzwaag. Dit blijkt uit de optelsom van alle donaties en sponsorgelden.

Het geld is bijeengebracht door bedrijven, particulieren, politieke partijen en instellingen, die speechtijd hebben gekocht. Daarnaast is door veel lokale ondernemers in natura gesponsord. Marc Stallinga, manager van de Hoeve, spreekt van een geslaagde ludieke actie. “Wij zijn grotendeels afhankelijk van giften en acties en ook met dit bedrag kunnen wij kinderen met een beperking een fijne vakantie bieden.” Als de Guinness organisatie het record van Jonkman officieel erkent, zal de te kloppen tijd op 33 uur 59 minuten en 59 seconden staan. Dit is bijna een kwartier langer dan het record van Dr. Pothula Srinivasa Brahmanand uit India dat nu in de boeken staat.