PvdA: ,,Zet in op Friese Museumnacht"

Leeuwarden - De PvdA maakt zich sterk voor de komst van een provinciale museumnacht.

De partij roept het college van Gedeputeerde Staten vandaag op om ,,de mogelijkheden daartoe te onderzoeken". Het nieuwe Fries Museum zou in samenwerking met andere Friese musea een voortrekkersrol moeten vervullen, vindt de Statenfractie van PvdA. Ingrid Wagenaar, die namens de partij woordvoerder Fryske Taal en Kultuer is, zegt : ,,Hyltiden mear drage bysûndere eveneminten by oan de kulturele belibbing fan boargers. De museumnacht yn Amsterdam is dêr in moai foarbyld fan." Elk jaar doen Amsterdamse musea op de eerste zaterdag van november mee aan de Museumnacht. De deelnemende musea stellen dan 's avonds en 's nachts hun deuren gratis open voor bezoekers. De PvdA wil dat niet alleen wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn, maar wil ook duidelijkheid over eventuele financiële consequenties. Wagenaar: “Dúdlik mei wêze dat de finansjele lêsten foar it organisearjen fan sa’n evenemint net yn haadsaak by de musea lizze meie.”