Spaanse GPS-grutto's online te spotten tijdens vlucht naar Fryslân

Franeker - ÂN Friese, Spaanse en Amerikaanse wetenschappers hebben deze week in Zuid-Spanje opnieuw elf grutto’s van een gps-signaal voorzien. Hierdoor is net als vorig jaar de trek van de grutto (Limosa limosa) richting Noord-Nederland, waar veel steltlopers broeden, realtime te volgen op de website van Kening fan ‘e Greide.

Alle nieuw gezenderde grutto’s hebben een Friese (plaats)naam gekregen. De reis van de grutto’s Grou, Idzegea, Kollumerpomp, Makkum, Nes, Raerd, Sibrandabuorren, Skylge, Tirns, Wommels en Wyns is te zien op een digitale kaart en wordt in een weblog nader toegelicht door de onderzoekers. Ook de trek van de vorig jaar gezenderde, nog levende vogels (11) is er te volgen. Doel van het onderzoek is om meer te weten te komen over de trekroutes en de specifieke overwinteringsplekken van de grutto. De onderzoeksresultaten worden onder meer gebruikt voor bescherming van de pleisterplaatsen. Dit is belangrijk om maatregelen te nemen die helpen om de populatie van de grutto, die de afgelopen decennia is ingestort, te vergroten.

Internationaal

Veel grutto’s overwinteren in het westen van Afrika ten zuiden van de Sahara, maar enkele blijven in Zuid-Spanje of Portugal plakken. In januari verzamelen ze zich in Zuid-Spanje en Portugal, om vanaf eind februari via de Europese westkust naar onze weidelandschappen terug te keren om te broeden. Daarbij is Friesland nog steeds in trek. Niet toevallig maakt netwerkinitiatief Kening fan ‘e Greide zich vanuit Friesland sterk voor de weidevogel en haar kwetsbare habitat. Gezien het internationale leef- en trekgebied van de grutto, breidt ook Kening fan ‘e Greide zijn werkgebied uit tot buiten de landsgrenzen en is het project een onderdeel geworden van Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa in 2018. Onder die vlag ging begin februari een delegatie met onder meer initiatiefleiders Klaas Sietse Spoelstra, Sytze Pruiksma en bioloog Theunis Piersma naar Zuid-Spanje en Portugal. Piersma zenderde er grutto’s samen met Spaanse en Amerikaanse collega-biologen. Spoelstra en Pruiksma spraken er met diverse instellingen voor het opzetten van een internationaal samenwerkingsverband in het kader van Lwd2018.

Eerste grutto’s eind februari verwacht

De eerste grutto’s worden eind februari in Nederland verwacht. Klik hier om de gezenderde vogels om hun vlucht te volgen.