Tweede Koninklijk Besluit onteigeningen Centrale As afgegeven

Nijega - de provincie Fryslân heeft maandag het Koninklijk Besluit ontvangen voor de onteigening van de gronden die nodig zijn voor de aanleg van De Centrale As. Dit besluit is genomen door de Kroon en het is het tweede besluit dat nodig is voor de realisatie van de weg tussen Dokkum en Nijega.

Met het besluit kan de provincie de gronden die nodig zijn voor de realisatie van de weg via onteigening in haar bezit krijgen. Het uitgangspunt voor de provincie blijft om de gronden vrijwillig aan te kopen. Onderhandelingen Op dit moment heeft de provincie ongeveer driekwart van de benodigde gronden in bezit. Daarnaast is met een aantal grondeigenaren uit dit besluit al overeenstemming.  Met de rest van de grondeigenaren wordt nog onderhandeld. Bijzonder is dat veel gronden voor De Centrale As via kavelruil worden aangekocht. Vervolg De gronden die behoorden tot de eerste onteigeningsprocedure zijn allemaal op vrijwillige basis aangekocht. De provincie wacht af of het bij deze tweede procedure zal komen tot werkelijke onteigeningen. De verwachting is dat de gronden begin 2015 in bezit zijn van de provincie Fryslân. Meer informatie over De Centrale As is te vinden op www.decentraleas.nl