Wetterskip alert vanwege storm

Fryslân - Wetterskip Fryslân is dit weekend alert vanwege de verwachte storm.

Beheerders die wachtdienst draaien letten op eventuele lokale verhogingen van de boezemwaterstand door opwaaiing. Ook letten zij op schade aan keringen. Omdat de windrichting zuidwest is en de piek van de storm samenvalt met laagwater op zee, verwacht het waterschap geen hoge waterstanden voor de kust.