Stemadvies van De Woudklank: Ga vooral stemmen!

Gorredijk - Nog een week en dan kiest Opsterland een nieuwe gemeenteraad. Maar liefst 9 partijen dingen mee naar de gunst van de kiezer. Twee meer dan dat er momenteel in de raad zitting hebben. Dat wordt dringen, temeer omdat Opsterland bij de laatste inwonertelling net onder de grens van dertigduizend inwoners uitkwam. Dat betekent dat er woensdag 19 maart nog maar 21 zetels te verdelen zijn.

Keus genoeg dus, maar wat valt er nu werkelijk te kiezen? Opsterlanders die een sociale gemeente voorstaan, ontplooiing willen voor het eigen dorp, de lokale economie hoog hebben zitten, en de landelijke kwaliteiten van hun omgeving koesteren, kunnen goed beschouwd op elke willekeurige partij stemmen. De overeenkomsten zijn veel groter dan de verschillen. De partijen zullen het zelf niet zo gauw toegeven, maar het draait om accenten in de Opsterlandse politiek. Om maar wat te noemen: de VVD staat in Opsterland dichterbij de PvdA dan in de landelijke politiek en beide zouden weer zo door een deur kunnen met de lokalen van Opsterlands Belang. Als kiezer heb je het dus lastig in Opsterland, als inwoner zou je daarentegen je zegeningen kunnen tellen.

Vertrouwde handen

Heeft de gang naar het stemhokje dan überhaupt zin? Wel degelijk, Opsterland staat namelijk aan de vooravond van grootscheepse veranderingen in het sociale domein. De gemeente krijgt meer macht over de zorg voor hulpbehoevende ouderen, over kinderen en jongeren met problemen, en over inwoners die zonder werk zitten. Meer macht, maar wel minder geld. Zo zal het nieuwe bestuur de thuiszorg met 40 procent minder budget in goede banen moeten leiden. Hoe dat concreet uitpakt voor de financiële positie van de gemeente valt door alle onduidelijkheid uit Den Haag nog moeilijk aan te geven voor de partijen. Voor de Opsterlandse kiezer is het van belang dat de kwaliteit van zorg en de daarbij behorende geldstromen in ieder geval in vertrouwde handen terecht komen.

Grote thema’s

Maar er spelen meer grote thema’s in Opsterland. Het economisch gewicht van de zorg en het toerisme nemen toe, het belang van de agrarische sector zwakt af. Die ontwikkelingen zetten de leefbaarheid op het platteland in nieuw perspectief en vragen om durf en visie van het politiek bestuur. Durf om gebaande paden los te laten en visie om de veranderende werkelijkheid vorm te geven. Zo maakte het Innovatienetwerk Groene Ruimte van de WUR heet van de naald bekend dat Opsterland aanzienlijke leegstand van agrarische bebouwing te wachten staat. De kiezer doet er goed aan zich af te vragen hoe de partijen op dergelijke vraagstukken denken te anticiperen en wat voor alternatieven zij in gedachten hebben.

Flexibiliteit

Hetzelfde gaat min of meer op voor de regelgeving ten aanzien van de lokale bedrijvigheid. Mede als gevolg van de economische crisis starten nogal wat Opsterlanders een eigen bedrijfje op, dikwijls met minimale middelen en met oog op de overlevingskans vanuit huis. Voor deze groep lijken de bestaande regels voor vestiging en omgevingseisen het doel voorbij te schieten. Beleid op maat vraagt echter om flexibiliteit van de politiek en bereidwilligheid om mee te denken. En dan restten er nog een aantal onderwerpen die een actuele lading hebben. De Skâns bijvoorbeeld, oud laten staan of nieuw bouwen? De twee nieuwkomers aan het politieke firmament, BAS en de FNP, hebben het verouderde gebouw zonder scrupules omarmd. Dat onderscheidt hen in ieder geval van de rest. De zittende partijen wachten de uitkomsten van het onderzoek naar de levensvatbaarheid van De Skâns, in welke hoedanigheid dan ook, vooralsnog af. Al met al valt er dus best wat te kiezen in Opsterland. De Woudklank zegt: doen.