Vrouwen van Nu royaal voor Ronald McDonald Hoeve

Beetsterzwaag - De Ronald McDonald Hoeve in Beetsterzwaag werd op 5 maart verblijd met een cheque van €2.200 van de Vrouwen van Nu, afdeling Beetsterzwaag/Olterterp. De cheque werd door het voltallige bestuur overhandigd aan Marc Stallinga, manager van de Ronald McDonald Hoeve.

De aanleiding voor de donatie is toch wel enigszins triest. Want na meer dan 65 jaar is voor Vrouwen van Nu afdeling Beetsterzwaag/Olterterp eind 2013 het doek gevallen. Omdat er een bestemming gevonden moest worden voor het geld in kas is er besloten om een bedrag te schenken aan het goede doel. De bijdrage zal worden gebruikt voor het realiseren van een snoezelruimte. In de Ronald McDonald Hoeve kunnen kinderen en jongeren met een lichamelijke of meervoudige handicap samen met hun ouders, broertjes en zusjes of vrienden onbeperkt vakantie vieren. De Ronald McDonald Hoeve krijgt geen subsidie en is afhankelijk van sponsoring, donaties en opbrengsten uit acties. Meer informatie op www.ronaldmcdonaldhoeve.nl.