Bewoners gaswindorpen niet gerust op 'verkooppraatje' Vermillion en Tulip Oil

Langezwaag - De bezoekers van de door de FNP Opsterlân en Heerenveen georganiseerde informatieavond over gaswinning in de Zuidoosthoek van Fryslân, vorige week woensdag in Langezwaag, zijn er niet gerust op dat hun huizen de komende jaren schadevrij blijven.

In de regio zijn op dit moment twee bedrijven actief. Het van oorsprong Canadese Vermilion in Langezwaag/ De Knipe en Nieuwehorne en het Nederlandse Tulip Oil in Hemrik/Hoornsterzwaag. Fokke Jansma van Vermilion verwacht in Langezwaag/De Knipe een maximale bodemdaling van drie tot vier centimeter. Tulip Oil schat de gevolgen van het winnen van gas op de locatie Hemrik nog lager in. “We gaan uit van 1 centimeter,” aldus Joost den Dulk. Verschillende van de in totaal 60 bezoekers die op de avond afkwamen, zetten hun vraagtekens bij deze cijfers en vroegen zich af, ook gezien de ontwikkeling in Groningen hoe betrouwbaar deze cijfers zijn. In Oost-Groningen werd pas na jaren erkend dat bodemdaling één van de gevolgen van gaswinning kan zijn. De discussie spitste zich vervolgens toe op wie verantwoordelijk is voor eventuele schade en hoe dat bewezen kan worden. Vanuit de zaal, onder andere door de FNP, werd gesteld dat oliemaatschappijen hun verantwoordelijkheid moeten nemen en bij eventuele schade aan gebouwen of infrastructuur maar moeten bewijzen dat dit niet komt door de gaswinning. Volgens de beide bedrijven is dit echter juridisch en verzekeringstechnisch in Nederland erg lastig. Wel is er een onafhankelijke commissie ingesteld die klachten kan beoordelen. Sybren Posthumus, lid van de Statenfractie van de FNP, wees er daarnaast op dat Fryslân veel te weinig profiteert van de winning van delfstoffen uit de Friese bodem. “De gasopbringsten út de noardlike fjilden leverje op jierbasis 829 miljoen euro op, it jierbudzjet fan de provinsje is € 397 miljoen.”

Verkooppraatje

Veel bezoekers werden op de avond niet gerust gesteld maar waren ook niet tevreden over de informatie die werd verstrekt. “Het was een verkooppraatje maar het bleef voor mij onduidelijk wie de vergunning verleend maar ook hoe omwonenden geïnformeerd worden", aldus één van de bezoekers. Met name Tulip Oil blijft daarbij volgens deze inwoner van Hoornsterzwaag in gebreke. "Heeft Tulip Oil iets te verbergen", vraagt hij zich inmiddels af. "In de beginfase zijn we als bewoners goed geïnformeerd maar nu het lijkt dat er daadwerkelijk gas gaat gewonnen horen we niets meer. Zo wil ik graag weten waar het gas precies wordt weggehaald maar ook hoe de infrastructuur van het buizenstelsel voor het afvoer van het gas wordt aangelegd".

Nieuwe informatieavond

Tulip Oil heeft hierop inmiddels geanticipeerd en houdt op 12 maart in de Bining in Hemrik een volgende informatieavond.