Opnamen voor nieuwe film Openluchtmuseum It Damshûs in Nij Beets begonnen

nij beets -  De opnamen voor de nieuwe introductiefilm, die het Openluchtmuseum It Damshûs vanaf 2015 zal vertonen, zijn begonnen. De film geeft een tijdsbeeld van de woelige jaren rond 1900 in Nij Beets en omgeving.

Het gaat om een interactieve presentatie via filmbeelden. Die zal, aldus het museumbestuur, ook bij jongere bezoekers de interesse in de het leven en werken in de veenderijen wekken. Het bezoek aan het museum zal zo een extra impuls krijgen. Voor de film schreef documentairemaker Jan Pieter Visser het script. Hij regisseert ook de film. Eerder werkte hij bij de NCRV. Voor het Museum Drachten en het Museum Opsterland maakte hij indrukwekkende films over respectievelijk de gebroeders Rinzema en het Joodse meisje Esther. Edwin van Bemmelen doet het camerawerk en monteert de presentatie. Historicus dr. Johan Frieswijk leverde de nodige historische documentatie voor de film.  Nij Beetster acteurs Van de vele vrijwilligers van het openluchtmuseum en andere dorpsgenoten wordt voor de filmopnames dit jaar het nodige gevraagd. De rollen van schoolhoofd en socialistisch voorman Tjepke Nawijn, veenbaas Toering, dominee Van den Brugghen en de figuranten worden door Nij Beetsters gespeeld. Gelukkig kon worden geput uit een rijk arsenaal aan amateurtoneelspelers. Veel figuranten zullen de rollen van veenarbeider, marechaussee te paard, kerkganger, edele of staker vertolken. Als de film gereed is, zullen weer andere vrijwilligers van het museum het vroegere bezoekerscentrum ombouwen tot filmzaal. Tomeloze inzet inwoners De financiën voor de film komen grotendeels van de provincie Fryslân, de gemeente Opsterland, Omrin en een aantal cultuurfondsen. Het is uitzonderlijk dat het museumbestuur deze nieuwste productie een jaar na de bouw van het nieuwe entreegebouw, het parkeerterrein en de nieuwe ontsluiting op de Domela Nieuwenhuisweg voor elkaar heeft gekregen. Volgens het bestuur van het museum is zoiets alleen mogelijk door de tomeloze inzet van de inwoners van Nij Beets. Foto’s: Irene Eijgenhuijsen