Onderzoek: nauwkeurig heidebeheer mogelijk met herder, hond en schapen

Drachten - Er is drie jaar onderzoek gedaan naar de effecten van schaapskuddes in het heidebeheer. Gisteren presenteerden onderzoekers de resultaten. Er zijn ‘tips voor de praktijk’ opgesteld waarvan gedeputeerde Kramer het eerste exemplaar ontving. Hij bood deze ‘tips voor de praktijk’ op zijn beurt aan It Fryske Gea en Staatsbosbeheer aan. De organisaties die de heideterreinen van Fryslân beheren.

Tijdens het onderzoek is gekeken naar de effecten die gescheperde schaapskuddes hebben op de dieren- en plantenwereld. Gescheperde kuddes zijn de bekende schaapskuddes met herder en hond. Het was een evaluerend en een experimenteel onderzoek dat op een aantal heideterreinen in zuidoost-Fryslân is uitgevoerd. De resultaten van het onderzoek werden gepresenteerd tijdens het symposium 'Verbindend beheer met gescheperde schaapskuddes'. Presentatie op de heide Het onderzoek is gedaan door onderzoekers van de Vlinderstichting, Stichting Bargerveen en B-ware, Landschapsbeheer Friesland (in Beetsterzwaag) nam de coördinatie voor haar rekening. De onderzoekers hebben de resultaten gepresenteerd op de heide. Ondertussen liep een van de herders die heeft deelgenomen aan het onderzoek, Diederik Sleurink, met enkele schapen rond om zijn ervaringen te delen. Een prachtig geheel op de heide. Discussie Tijdens het symposium was er ruimte voor discussie. ,,Hoe houden we de kudde in de benen?” Dat is de vraag die menig herder en beheerder bezighoudt nu natuurbeheer van vele kanten als gevolg van de bezuinigingen onder druk staat. Gedeputeerde Johannes Kramer leidde de discussie. Tijdens de discussie ging het onder andere over de verschillen in beleid van een aantal provincies en wat er nodig is om de toekomst van gescheperde kuddes te garanderen. Dat de heide en de herders met hun schapen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, liep als een rode draad door de discussie. Het is vooral zaak dit duidelijk te krijgen bij de vele betrokken partijen. Ook de belevingswaarde van een kudde mag niet uit het oog verloren worden. Zowel recreatieondernemers als herders kunnen hier baat bij hebben. Resultaten Uit het onderzoek komt naar voren dat met een gescheperde kudde de heide heel nauwkeurig beheerd kan worden. De resultaten wijzen op een toename van de verscheidenheid aan planten en dieren in de heide. Plaatsen waar de Klokjesgentiaan voorkomt kunnen wat intensiever begraasd worden, wat de verjonging van deze plant ten goede komt. De vlinder Gentiaanblauwtje is weer afhankelijk van de Klokjesgentiaan en heeft daar dan ook voordeel bij. Andere plaatsen kunnen minder intensief begraasd worden wat de adder weer ten goede komt. Daarnaast levert een kudde verschillende schapenproducten en werkt het positief voor het toerisme, recreatie, een aantrekkelijke woonomgeving, schone lucht en schoon grondwater. Heidebeheer met herder, hond en schapen blijkt in veel opzichten positief. Het onderwerp schaapskuddes maakt veel los. Eén ding is zeker; een herder met hond en schapen is in staat heel nauwkeurig te beheren waardoor de aanwezige kwaliteiten van het gebied alleen maar worden versterkt.   Deelnemende partijen De provincie Fryslân heeft Landschapsbeheer Friesland gevraagd het onderzoek te begeleiden. Landschapsbeheer is voor de uitvoering een samenwerking aangegaan met de Vlinderstichting, Stichting Bargerveen en onderzoeksbureau B-Ware. Ze werkten nauw samen met de herders, Staatsbosbeheer en It Fryske Gea.