Op’e Grins introduceert dameskaatsen in Jubbega/Hoornsterzwaag

Opsterland-Ooststellingwerf - Met ingang van het nieuwe kaatsseizoen introduceert kaatsvereniging Op ’e Grins Jubbega/Hoornsterzwaag dameskaatsen.

De jonge bloeiende kaatsvereniging is in vijf jaar tijd gegroeid naar een vijftigtal leden. Vorig jaar werd met succes het jeugdkaatsen geïntroduceerd. Dit jaar wordt ingezet op sportieve vrouwen in de omgeving van Jubbega/Hoornsterzwaag. De lessen voor dames beginnen op maandagavond 5 mei vanaf 19.00 uur en zijn elke maandagavond op het sportveld achter OBS Op ’e Grins in Hoornsterzwaag. Springlevend Terwijl veel kaatsverenigingen in de traditionele kaatshoek, het noorden en westen van de provincie, te kampen hebben met vergrijzing en een teruglopend ledental is de jonge vereniging Op ’e Grins van Jubbega en Hoornsterzwaag springlevend. De basis van de vereniging bestaat uit dertigers en veertigers die vijf jaar geleden het kaatsten introduceerden in Jubbega/Hoornsterzwaag. Dit jaar viert de vereniging haar vijfjarig bestaan. Het ledental is inmiddels de vijftig gepasseerd en groeit nog steeds. Eigen competitie Verenigingsvoorzitter Jarich Westra verwacht veel van het dameskaatsen. ,,We krigen it ôfrûne seizoen in protte fragen fan froulju dy’t harren bern brachten, at se sels ek net meikeatse koenen? Wy ha no de moandeitejûn in aparte keatsles foar startende froulju en oanslútend kinne se ek har eigen kompetysje keatse." Ouder-kindpartij Op  zondag 4 mei om 10.00 uur begint kaatsvereniging Op ’e Grins het nieuwe seizoen met een ouder-kind partij. Trainingen voor de jeugd zijn op maandagavond vanaf 18.30 uur. De dames trainen elke maandag vanaf 19.00 uur en de trainingsavond voor de heren is elke woensdag vanaf 19.00 uur. Trainingen, competitie en wedstrijden vinden plaats op het sportveld achter OBS Op ’e Grins in Hoornsterzwaag. Meer informatie over het kaatsen in Jubbega/Hoornsterzwaag is te vinden op de website www.kaatsenopegrins.nl