Geslaagde kaatswedstrijden voor heren, dames en kinderen bij Op 'e Grins

Opsterland-Ooststellingwerf - Kaatsvereniging Op ’e Grins uit Jubbega/Hoornsterzwaag hield zondag twee kaatswedstrijden; 's ochtends een ouderkindpartij, 's middags een ledenpartij voor senioren mét een aparte wedstrijd voor dames.

Bij de ouder/kind partij werd door dertien duo’s gestreden. Door de kindvriendelijke opzet waren het vooral de zonen en dochters die de wedstrijd bepaalden. De finale werd gewonnen door Bas Vernooy en zoon Rein. Bij de dames werd gebruikgemaakt van de opzet om individueel te strijden om de eer. In steeds wisselende samenstelling kaatsen alle dames drie wedstrijden. Winnaar werd Jeltje van Etten. Bij de heren werd traditioneel gekaatst met een winnaars- en verliezersronde. Het partuur Sietze Rozenberg en Jolle van der Heide bleek niet te kloppen te zijn voor de rest. Deze heren gingen met de kransen naar huis. Uitslag Ouderkindpartij Winnaarsronde: 1. Bas Vernooy en Rein Vernooy; 2. Ymy Siet Anema en Hylke Algra. Verliezersronde: 1. Wim Stoelwinder en Jesse Stoelwinder; 2. Mats Vernooy en Wietske Vernooy. Senioren Heren Winnaarsronde: 1. Sietze Rozenberg en Jolle van der Heide; 2. Fons Hoekstra en Guus Vogels. Verliezersronde: 1. Joop Feenstra en Wybren Abma; 2. Jarich Westra en Anne Jongsma. Senioren Dames Individueel klassement: 1. Jeltje van Etten; 2. Ymy Siet Anema; 3. Marjan Bakker. Trainingen Bij de actieve kaatsvereniging Op ’e Grins wordt tweemaal in de week getraind. Trainingen voor de jeugd zijn op maandagavond vanaf 18.30 uur. De dames trainen elke maandag vanaf 19.00 uur en de trainingsavond voor de heren is elke woensdag vanaf 19.00 uur. Trainingen, competities en wedstrijden vinden plaats op het sportveld achter OBS Op ’e Grins in Hoornsterzwaag. Meer informatie over het kaatsen in Jubbega/Hoornsterzwaag is te vinden op de website www.kaatsenopegrins.nl