Gemeente Opsterland vraagt inwoners om tips voor nieuwe burgemeester

Drachten - De zoektocht naar de opvolger van burgemeester Francisca Ravestein, die per 25 juni Opsterland verruilt voor Pijnacker-Nootdorp, is inmiddels in gang gezet. Inwoners die nog tips hebben waarop de sollicitatiecommissie moet letten, kunnen aanbevelingen anoniem kwijt op de gemeentelijke website.

In de eerstvolgende vergadering op 15 mei zal de nieuwe raad de profielschets vaststellen  waaraan de nieuwe burgemeester van Opsterland moet voldoen. Inwoners die menen daar nog een bijdrage aan te kunnen leveren, roept de gemeente op om hun suggesties in te zenden. In grote lijnen ligt de profielschets echter al vast, zegt griffier Ieke Zwart. ,,Op een paar kleine wijzigingen na gebruiken we de profielschets die we vorig jaar bij de herbenoeming van Francisca Ravestein hebben opgesteld. Die is nog steeds actueel. Maar wie weet, komen er nog bruikbare aanvullingen bij.” Tijdens de raadsvergadering zal ook de vertrouwenscommissie worden samengesteld, normaal gesproken de fractievoorzitters. Maar met negen verschillende fractieleiders is dat ditmaal wat veel van het goede , aldus Zwart. De griffier verwacht dat tot een afgeslankte commissie zal worden besloten. Twee namen De dag na de raadsvergadering zal de vacature dan in de Staatscourant komen te staan. Kandidaten hebben dan drie weken de tijd om te reageren. Uit de ingezonden brieven maakt Commissaris van de Koning John Jorritsma vervolgens een voorselectie. Daarna volgen de gesprekken met de vertrouwenscommissie. De commissieleden kiezen daarop minimaal twee geschikte kandidaten, die  ter beoordeling aan de voltallige raad worden voorgelegd. Dat gebeurt in een besloten vergadering. De raad draagt tenslotte twee namen voor aan de minister van Binnenlandse Zaken. Slechts de naam van de favoriet komt in de publiciteit, dit om reden van privacy ten opzichte van de second best. Griffier Zwart noemt de tijdspanne voor de procedure redelijk strak, maar niet te krap. Ravestein kondigde weliswaar in februari al haar vertrek aan, maar Zwart wijst erop dat Opsterland eerst de verkiezingen heeft moeten afwachten. ,,In andere gemeenten doen ze er misschien wat langer over, maar in de normale wereld is dit de gebruikelijke gang van zaken.” Tekst: Wim Bras Op de foto Burgemeester Francisca Ravestein en (op de achtergrond) presentatrice Sippy Tichelaar in april bij de opening van het rolstoelpad in de bossen van Beetsterzwaag. Foto: Fokke Wester